Procedura 1

Parcursul complet al unui studiu/articol de la redactare până la tipărire:

1.Studiul/articolul este redactat conform indicaţiilor afişate la linkul: Conditii de Publicare

2.Articolul este trimis în variantă electronică, către Secretarul de Redacţie - revistadanubius@gmail.com

Secretarul de Redacție confirmă autorului, prin e-mail, în cel mult 7 zile, primirea materialului.

3.Secretarul de Redacţie supune studiul/articolul sistemului de recenzare (peer-review) (vezi Procedura 3).

4.Secretarul de Redacţie transmite, în format electronic, după ce autorul studiului/articolului a operat modificările și ameliorările propuse de recenzori, studiul/articolul cu forma finală către Corectorul 1 pentru inițierea procedurii de corectură premergătoare intrării în tipar a fiecărui număr de Revistă în parte (vezi Procedura 4).

5.Tehnoredactorul, după introducerea corecturii finale, primind bunul de tipar din partea Redactorului șef, transformă textul electronic al respectivului număr de revistă din format WORD în format PDF şi întocmeşte coperta în format electronic.

6.Tehnoredactorul transmite textul în format PDF şi coperta în format electronic ale numărului respectiv către Redactorul șef.

7.Redactorul șef transmite textul în format PDF și coperta în format electronic ale numărului respectiv către Secretarul general al Editurii Muzeului de Istorie Galaţi  odată cu bunul de tipar necesar.

8.Secretarul general al Editurii Muzeului de Istorie Galaţi transmite către Tipografie documentul PDF și coperta în format electronic a numărului respectiv.

9.Tipografia tipăreşte numărul de revistă respectiv, transferând tirajul Editurii Muzeului de Istorie Galaţi.

10.Sectorul Expediție al Editurii Muzeului de Istorie Galaţi transmite, prin colet poștal, către autorii materialelor publicate în numărul respectiv câte 3 exemplare de revistă și câte un exemplar către fiecare abonat al revistei, către revistele din țară și străinătate cu care Redacția „Danubius” face schimb de revistă și către toți membrii Colegiului de redacție al Revistei.

11.Tehnoredactorul transmite, prin eMail, fiecărui autor care are material(e) publicat(e) în numărul de revistă respectiv, formatul final electronic (PDF) al materialului, în forma în care a fost tipărit.

12.Tehnoredactorul transmite, prin eMail, bazelor electronice internaționale de date, cu care Redacția are contract de colaborare, formatul electronic final (PDF) al numărului respectiv, potrivit cerințelor prevăzute pentru fiecare contract în parte.

13.Tehnoredactorul depune în arhiva electronică a Revistei „Danubius” toate documentele electronice care privesc numărul gata tipărit.

Procedura 2

Tehnoredactarea articolelor în Revista „Danubius”:

1.Tehnoredactorul are întocmită macheta generală a Revistei, adică un document Word cu primele pagini, siglele rubricilor şi stilurile folosite.
2.Tehnoredactorul realizează o copie de lucru a machetei generale, pe care o particularizează pentru fiecare număr, începând cu primele pagini.
3.Tehnoredactorul primeşte de la Corectorul 1 fiecare material însoţit de rezumat, abstract şi cuvinte cheie, precum şi precizarea rubricii unde trebuie inclus.
4.Tehnoredactorul introduce fiecare material în macheta generală a numărului, la rubrica respectivă.
5.Tehnoredactorul printează materialul şi îl transmite Corectorului 2.
6.După efectuarea corecturii de către Corectorul 2, împreună cu acesta, Tehnoredactorul efectuează eventualele modificări pe varianta electronică.
7.Operaţiile 3-6 se repetă pentru fiecare material în parte.
8.Tehnoredactorul finalizează în format electronic numărul respectiv de revistă, întocmind cuprinsul, indicaţiile paginilor şi numerotând colile de tipar.
9.Tehnoredactorul printează întregul număr al revistei şi îl transmite Redactorului șef.
10.După efectuarea corecturii de către Redactorul șef, Tehnoredactorul primeşte de la acesta printul şi introduce în formatul electronic eventualele corecturi.
11.Tehnoredactorul întocmeşte coperta.
12.Primind bunul de tipar din partea Redactorului șef, Tehnoredactorul transformă textul electronic al respectivului număr de revistă din format Word în format pdf.
13.Tehnoredactorul transmite textul în format pdf şi coperta numărului respectiv către Redactorul șef.

Procedura 3

Procedura privind sistemul de recenzare (peer-review) a materialelor primite spre publicare:

1.La primirea studiului/articolului de la autor, Secretarul de redacție stabilește un număr unic de identificare înscriindu-l în lista nu numere de identificare ale numărului respectiv de Revistă.
2.Fiecare studiu/articol în parte este trimis, pentru recenzarea internă, unui membru al Redacției specializat în domeniul sau în domeniu apropiat celui în care a fost scris studiul/articolul respectiv.
3.Recenzorul intern urmărește respectarea condițiilor pentru publicare ale Revistei, întrunirea condițiilor științifice de publicare a textului, operează, pe formatul electronic al documentului, corecturile necesare de limbă română, cele privind aparatul critic și așezarea în pagină conform normelor Revistei „Danubius”, printează în forma standard textul și face recomandări în scris privind ameliorarea acestuia (informațională, bibliografică), completează și semnează formularul care privește recenzarea internă. Recenzorul intern poate să respingă din start materialul dacă acesta prezintă prea multe greşeli de limbă şi de tehnoredactare.
În cazul materialelor în limbi străine, acestea sunt transmise deopotrivă unui Recenzor intern şi Traducătorului. Primul va face aprecieri în scris asupra valorii ştiinţifice a materialului şi a oportunităţii pentru ca el să fie publicat, în timp ce Traducătorul va evalua nivelul limbii în care a fost scris textul. În cazul în care Recenzorul intern consideră că textul merită a fi publicat iar greşelile de limbă sunt minime, Traducătorul va opera direct pe varianta electronică a textului acele corecturi pe care le consideră necesare. În cazul în care nivelul limbii în care a fost scris textul nu este satisfăcător, Traducătorul va decide dacă este nevoie de o nouă traducere, integrală, a textului. În acest caz, textul este respins, acest lucru fiind comunicat autorului de către Secretarul de Redacţie, împreună cu recomandările Traducătorului, autorul având posibilitatea să retrimită materialul, retradus, pentru un număr ulterior.
4.Recenzorul intern (respectiv Traducătorul) transmite Secretarului de redacție printul pe care a operat recomandări însoțit de formularul privind recenzarea internă.
5.Ca urmare a propunerii de publicare făcute de Recenzorul intern şi de Traducător, Secretarul de Redacție transmite, după stabilirea împreună cu Redactorul șef și cu Recenzorul intern a recenzorilor externi, textul electronic cu forma stabilită de Recenzorul intern (respectiv Traducător), către cei 2 Recenzori externi.
6.Recenzorii externi, fiecare în parte, vor urmări aceeași procedură descrisă la pct. 3 de mai sus și valabilă pentru Recenzorul intern, cu completarea formularului privind recenzarea externă.
7.După primirea documentelor de la Recenzorii externi, Secretarul de Redacție împreună cu Redactorul șef introduc recomandările făcute de către cei 3 recenzori în formatul electronic al textului, sub formă de „comentariu”.
8.Secretarul de redacție transmite documentul electronic autorului sau autorilor textului.
9.În interval de 4 săptămâni, autorul textului operează modificările solicitate și retransmite, în variantă finală, textul către Secretarul de redacție.
10. Secretarul de redacție transmite textul electronic în variantă finală către corectura internă pregătitoare a trimiterii către tipar a numărului respectiv de Revistă.
11.Secretarul de redacție se îngrijește de arhivarea, pentru fiecare studiu/articol în parte și pe numere de revistă, a documentelor privind recenzarea internă și recenzarea externă, pentru a putea fi puse, la nevoie, la dispoziția comisiilor acreditate cu urmărirea proceselor redacționale desfășurate în cadrul Redacției.

Procedura 4

Procedura privind corectura (internă) premergătoare intrării în tipar a fiecărui număr de Revistă:

1.Corectura internă premergătoare intrării în tipar a Revistei privește tipărirea în condiții tehnice potrivite (aparat critic, tehnoredactare text, limbă, așezare în pagină etc.) a Revistei. Secretarul de Redacţie transmite, în format electronic, textul final al fiecărui studiu/articol în parte către Corectorii 1, aleşi în funcţie de limba în care au fost redactate textele.
2.Corectorii 1 operează corectura, pe formatul digital, pentru fiecare studiu/articol primit. Traducătorul de limba engleză preia la verificat abstractele, cuvintele cheie şi rezumatele, pe care le va confrunta, dacă este cazul, cu varianta în limba română a acestora, operând modificările necesare.
3.Traducătorul, după efectuarea verificării cuvintelor cheie, abstractelor și a rezumatelor (în limba engleză) transmite textul Corectorului 1.
4.Corectorii 1 transmit textul studiului/articolului însoțit de cuvinte cheie, abstract, rezumat și prezentare autor, Tehnoredactorului.
5.Tehnoredactorul așează studiul/articolul în „format de revistă”.
6.Tehnoredactorul printează studiul/articolul şi îl transmite Corectorului 2.
7.Corectorul 2 operează corectura, pe print, şi efectuează eventualele modificări, pe varianta electronică, împreună cu Tehnoredactorul.
8.Tehnoredactorul finalizează în format electronic numărul respectiv de revistă.
9.Tehnoredactorul printează întregul număr al Revistei şi transmite printul Redactorului șef.
10.Redactorul șef, după efectuarea corecturii, transmite printul cu eventualele corecturi către Tehnoredactor.
11.Tehnoredactorul introduce corectura în format electronic.