LA BESSARABIE DANS LE PAYSAGE SPORTIF DE LA ROUMANIE DE L’ENTRE- DEUX-GUERRES

AUTHOR: Bogdan POPA

CONSIDERATIONS REGARDING BESSARABIA’S PLACE IN THE SPORT LANDSCAPE IN GREATER ROMANIA

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 199-208.

Abstract

The present paper analyses the concerns of the Romanian authorities, wanting to meet the cereal exporters from South Bessarabia, for a port at the mouth of Dniester, in Bugaz, town with a century-old port tradition.
It includes the studies carried out at the time, the port fittings and traffic through Bugaz to Constanţa port, up to 1940, when Bessarabia was surrendered to USSR, upon the political and military pressure of the latter.

PREOCUPĂRI ALE AUTORITĂŢILOR ROMÂNE DE AMENAJARE A PORTULUI MARITIM BUGAZ (LIMANUL NISTRULUI) 1918-1940

Rezumat

Căile şi mijloacele de integrare a Basarabiei în Statul Român după prăbuşirea Rusiei Ţariste au stârnit controverse şi dezbateri în perioada interbelică. Domeniul sportiv nu a rămas neatins. În timp ce conflictele politice şi sportive dintre Bucureşti şi fostele provincii austro-ungare dominau arena naţională, Basarabia era, ca şi Vechiul Regat, desprinsă de curentul principal.
Această lucrare încearcă să analizeze această absenţă mai degrabă – decât prezenţă – a Basarabiei în peisajul sportiv al României Mari, luând în considerare moştenirea rusă, evoluţiile interbelice şi legăturile dintre identitate, industrializare, urbanizare şi infrastructură.
 

Download