LA CRISE IDENTITAIRE DE LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS LE CONTEXTE DE LA GLOBALISATION

AUTHOR: Lucia SAVA

THE IDENTITY CRISIS IN REPUBLIC OF MOLDOVA WITHIN THE CONTEXT OF GLOBALISATION

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 397-411.

Abstract

This paper presents the author’s opinion regarding the particularities of the identity crises in the Republic of Moldova within the wide and multidimensional context of globalisation. The identity controversies which grind the society at present are deeply rooted in the past of this historical territory. The difficulty of approaching the identity speech in Republic of Moldova results from the controversies generated by the Romanian identity speech related to the Moldavian identity speech, as well as from the “confusion” created in determining the pro-European or pro-Soviet political vector.

On the whole, identity dilemmas in Republic of Moldova can be appreciated according to the attitude of the society towards the same identity components: national collectivity, name of the spoken language, attitude towards history, attitude towards the minorities, attitude towards the former “Soviet republic” and towards today’s Moldova and, of course, according to the “us-them” relation which is triple in the case of this region: Romania, Russia, Europe. Given that the globalisation is an inevitable and irreversible process, the country urgently needs to revise its foreign policy, as well as to cultivate some common values, cultural traditions, aspirations, feelings and national ideas, which secure civic identity.

CRIZA IDENTITARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Rezumat

Studiul prezintă opinia autoarei despre particularităţile crizei identitare din Republica Moldova în contextul amplu şi multidimensional al globalizării. Controversele de identitate, care macină actualmente societatea sunt adânc înrădăcinate în trecutul acestui spaţiu istoric. Gradul de dificultate al abordării discursului identitar în Republica Moldova rezultă din controversele pe care le generalizează discursul identitar românesc raportat la discursul identitar moldovenesc, cât şi din “confuzia” creată în stabilirea vectorului politic pro-european sau pro-sovietic.

În ansamblu, dilemele identitare din Republica Moldova pot fi apreciate în conformitate cu atitudinea societăţii faţă de aceleaşi componente identitare: colectivitatea naţională, denumirea limbii vorbite, atitudinea faţă de istorie, atitudinea faţă de minorităţi, atitudinea faţă de fosta „republică sovietică” şi faţă de Moldova de astăzi şi, bineînţeles, conform relaţiei „noi-ei” – care în cazul acestei regiuni e triplă: România, Rusia, Europa. Având în vedere faptul, că globalizarea este un proces inevitabil şi ireversibil, ţara are nevoie de o revizuire urgentă a politicii sale externe, precum şi cultivarea unor valori comune, tradiţii culturale, aspiraţii, sentimente şi idei naţionale, care ar consolida identitatea civică.

 

Download