LE SYSTEME EDUCATIF SOVIETIQUE – INSTRUMENT DE CHANGEMENT DE L’IDENTITE DES ENSEIGNANTS DE BESSARABIE (1950-1980)

AUTHORs: Angela LISNIC, Nadejda SCOBIOALĂ

THE SOVIET EDUCATIONAL SYSTEM – KEY FACTOR IN ALTERING THE IDENTITY OF TEACHERS BETWEEN THE 1950S AND 1980S

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 371-388.

Abstract

The present article looks into the changes that appeared in the educational system of MSSR, as a component of the totalitarian system. We find that the education guiding system of MSSR evolved according to the changes that occurred periodically in the soviet society. The strategic process of shaping the “new man”, launched by the leaders of USSR at the beginning of the 60s, imposed the need to optimise the efficiency of the education guiding bodies. The old guiding system, which included the two ministries of education (pre-university education, specialised middle education and upper education) could no longer measure up to the new Soviet realities, as the leaders saw it.

SISTEMUL EDUCAŢIONAL SOVIETIC –PÂRGHIE DE MODIFICARE A IDENTITĂŢII ÎN RÂNDUL CADRELOR DIDACTICE ÎN ANII `50-80 AI SECOLULUI XX

Rezumat

În prezentul articol se examinează schimbările care au apărut în sistemul educaţional din RSSM ca parte componentă a sistemului totalitar. Se constată că sistemul de dirijare a învăţământului în RSSM a evoluat în funcţie de schimbările ce surveneau periodic în societatea sovietică. Cursul strategic de formare a „omului nou”, lansat de conducerea de vârf a URSS la începutul anilor 60, a impus necesitatea optimizării efica­cităţii organelor de dirijare a învăţământului. Vechiul sistem de dirijare, care includea cele două ministere ale învăţământului (învăţământul preuniversitar, învăţământul mediu de specialitate şi cel superior), în opinia diriguitorilor regimului nu mai putea face faţă noilor realităţi sovietice.

 

Download