QUELQUES MANIERES DE RACOLER DES BESSARABIENS DANS LE NKVD SOVIETIQUE (1940 – 1941)

AUTHOR: Mariana S. ŢĂRANU

SOME WAYS OF RECRUITING BESSARABIANS FOR THE SOVIET NKVD (1940-1941)

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 351-358.

Abstract

From the first days of the occupation, the Soviet spying service sent a large number of informants to Romania charged with bringing back or checking the data regarding the infrastructure, the communications, the dislocation of troops and ammunition deposits. The supplied information were mainly military: the formation of units, the effectives, reorganisations, dislocations, weaponry, retrenchment works, motorised units, artillery, aviation, ammunition and food stores. Of no lesser importance were the data regarding commanders, officers, superior-subordinate relations, lifestyle, vices, social situation, friendships, etc.

One of the points of interest of USSR seemed to be the economic life, production in the most important areas, cars and weaponry importation from Italy and Germany, the number and dislocation of foreign specialists in the national industry, etc.

In the first trimester of 1941, the interest in gathering military information became more intense and more diversified, especially regarding the dislocation of the German troops in Romania, the names of the commanders, the circulation of trains and military convoys, the navigation of war vessels on the Black Sea and the Danube and the organisation of the air-raid defence. The new instructions covered memorising and taking photos of bridges, as well as using only carriages for transport so as to prevent drawing the sentinels’ attention.

CÂTEVA MODALITĂŢI DE RACOLARE A BASARABENILOR ÎN NKVD-UL SOVIETIC (1940-1941)

Rezumat

Chiar din primele zile de ocupaţie, serviciul de spionaj sovietic a trimis în România un număr mare de informatori pentru a aduce sau a verifica date despre infrastructură, comunicaţii, dislocarea trupelor şi a depozitelor de muniţii. Informaţiile furnizate aveau un caracter militar: dispozitivul unităţilor, efectivele, reorganizările, dislocări, armamentul din dotare, lucrări de fortificaţii, unităţile motorizate, de artilerie, aviaţie, aerodromuri, depozite de muniţii şi alimente. Nu mai puţin importante au fost datele despre comandanţi, ofiţeri, relaţiile superiori-subalterni, modul de viaţă, vicii, situaţia socială, legături de prietenie etc.

O altă direcţie de interes a URSS s-a dovedit a fi viaţa economică, producţiile în domeniile importante, importul de maşini şi armament din Italia şi Germania, numărul şi dislocarea specialiştilor străini în industria naţională etc.

În primul trimestru al anului 1941, interesul pentru culegerea de informaţii militare s-a intensificat şi diversificat, mai ales pentru a afla dislocarea trupelor germane în România, numele comandanţilor, circulaţia trenurilor şi coloanelor militare, navigaţia vaselor de război în Marea Neagră şi pe Dunăre şi organizarea apărării antiaeriene. Noile instrucţiuni au prevăzut şi memorarea podurilor, fotografierea acestora şi utilizarea pentru transport numai a căruţelor, pentru a nu atrage atenţia santinelelor.

 

Download