DE L’ACTIVITE DU SERVICE SPECIAL DE RENSEIGNEMENTS DE BESSARABIE (1941-1944)

AUTHOR: Pavel MORARU

FROM THE ACTIVITY OF THE SPECIAL INFORMATION SERVICE OF BESSARABIA (1941 – 1944)

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 323-350.

Abstract

In the summer of 1941, after a year of Soviet occupation, Bessarabia and the North of Bukovina were liberated by the Romanian-German troops, and the Romanian authorities returned into these territories. In Bessarabia, the Special Information Service of Romania was represented by Information Centre no. 2 Chişinău which, through its territorial structures (sub-centres and residencies), carried out informative and counter-informative missions – for knowing the situation in the territory and fighting back the actions hostile to the Romanian State. The results of these activities were reported to the decision-making factor by means of periodic “informative notes” which reveal to us interesting data regarding the political, social-economic and cultural life of Bessarabia in the years 1941-1944.

DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI SPECIAL DE INFORMAŢII DIN BASARABIA (1941-1944)

Rezumat

În vara anului 1941, după un an de ocupaţie sovietică, Basarabia şi Nordul Bucovinei au fost eliberate de trupele româno-germane, iar autorităţile româneşti au revenit în aceste teritorii. În Basarabia, Serviciul Special de Informaţii al României era reprezentat de Centrul de Informaţii Nr. 2 Chişinău, care prin structurile sale teritoriale (subcentre şi rezidenţe) a desfăşurat activităţi informative şi contrainformative – de cunoaştere a situaţiei din teritoriu şi de combatere a acţiunilor ostile Statului român. Rezultatele acestor activităţi erau prezentate factorului decizional prin „note informative” periodice, din care aflăm informaţii interesante referitoare la viaţa politică, social-economică şi culturală din Basarabia anilor 1941-1944.

 

Download