L’EVECHE DE CETATEA ALBA – ISMAIL PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

AUTHOR: George ENACHE

CETATEA ALBĂ-ISMAIL BISHOPRIC DURING WORLD WAR II

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 303-310.

Abstract

The article purports to present the situation of Cetatea Albă-Ismail Bishopric after the return of the Romanian authorities in Bessarabia, in 1941.

Bishop Policarp Moruşca, who coordinated the activity of this eparchy for a long time, had to solve in 1941 some serious issues, caused by the wide religious persecutions carried out by the Soviets during the Bolshevik occupation (priests were killed or deported, churches were ruined or vandalised, the institutions of the bishopric were dissolved).

The documents show the remarkable effort made by the priests from Cetatea Albă-Ismail Bishopric in order to rebuild the religious life from the South of Bessarabia, as well as their contribution to reorganising ecclesiastical life in Transnistria.

EPISCOPIA CETĂŢII ALBE-ISMAIL ÎN PERIOADA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Rezumat

Articolul îşi propune să prezinte situaţia existentă în cuprinsul Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail după revenirea, în 1941, a autorităţilor române în Basarabia.

Episcopul Policarp Moruşca, care a coordonat activitatea acestei eparhii într-o lungă perioadă, după 1941 şi a trebuit să rezolve probleme grave, rezultate în urma amplelor persecuţii religioase făcute de sovietici în timpul ocupaţiei bolşevice (preoţi ucişi sau deportaţi, biserici distruse sau vandalizate, destructurarea instituţiilor episcopiei).

Documentele arată efortul deosebit realizat de preoţii din cadrul episcopiei Cetăţii Albe-Ismail de a reface viaţa religioasă în sudul Basarabiei, precum şi contribuţia lor, deloc neglijabilă, la reorganizarea vieţii bisericeşti în Transnistria.

 

Download