LE PROBLEME DE LA CITOYENNETÉ DES REFUGIÉS BESSARABIENS DE ROUMANIE, ASPECT DE LA LUTTE POUR LA SAUVEGARDE DE L’IDENTITÉ NATIONALE

AUTHOR: Mihaela TEODOR

THE NATIONALITY OF THE BESSARABIAN REFUGEES FROM ROMANIA, AN ASPECT OF THE FIGHT FOR PRESERVING NATIONAL IDENTITY

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 251-274.

Abstract

Given the latest heated debates regarding the law for granting Romanian nationality to Bessarabians and Bukovinians, we have wondered whether nationality could be seen as an aspect of national identity. At the same time, we tried to discover whether there had been in history another such case of heated debates regarding the Romanian nationality of Bessarabians. It seems that immediately after August 23, 1944, there was a moment like this, when the fate of the refugees from Bessarabia and North Bukovina depended on the evolution of the discussions concerning article 5 of the Armistice Convention regarding the nationality of these refuges and, generally, of all the inhabitants from the territories surrendered in 1940. The present paper aims at clarifying the context in which this issue of the nationality of Bessarabian refugees appeared and evolved and the attitude of the Romanian society towards this issue, using as source the political press of that time and the memories of the people involved.

PROBLEMA CETĂŢENIEI REFUGIAŢILOR BASARABENI DIN ROMÂNIA, ASPECT AL LUPTEI PENTRU PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Rezumat

În contextul discuţiilor aprinse din ultimul timp pe marginea legii privind acordarea cetăţeniei române basarabenilor şi bucovinenilor, ne-am pus întrebarea dacă cetăţenia ar putea fi un aspect al identităţii naţionale. În acelaşi timp am încercat să descoperim dacă în trecut a existat un alt moment de discuţii aprinse privind cetăţenia română a basarabenilor. Imediat după 23 august 1944 a existat un astfel de moment, în care soarta refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord a depins de evoluţia discuţiilor în jurul articolului 5 al Convenţiei de  Armistiţiu, privind cetăţenia acestor refugiaţi şi, în general, a tuturor locuitorilor din teritoriile cedate în 1940. Obiectivul acestui studiu este cel de a clarifica contextul apariţiei şi evoluţiei problemei cetăţeniei refugiaţilor basarabeni şi atitudinea societăţii româneşti faţă de această problemă, folosind ca sursă presa politică a acelei perioade şi memoriile celor implicaţi.

 

Download