LA BESSARABIE ENTRE DEUX ANNEXIONS (1940-1944). PERCEPTIONS FINLANDAISES

AUTHOR: Silviu MILOIU

BESSARABIA BETWEEN TWO ANNEXATIONS (1940-1944). FINNISH PERCEPTIONS

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 235-250.

Abstract

The aim of this article is to look into Bessarabia’s World War Two’s status from a Finnish perspective and to analyse the way Finland has perceived, in this period, the Romanian-Soviet litigation over this province. To this end, new archival materials from Finnish and Romanian archives and media are brought forth. The conclusion is that Finland regarded the situation of Bessarabia with sympathy towards Romania’s policies and understood the regional stakes the decisions over this province could cause. Parallels were drawn between Bessarabia and Karelia, the Finnish vision over the Romanian province being a direct consequence of their perception of Karelia as a Finnish province estranged and maltreated by Soviet Union.

BASARABIA ÎNTRE DOUĂ ANEXIUNI (1940-1944). PERCEPŢII FINLANDEZE

Rezumat

Scopul acestui articol este să prezinte statutul Basarabiei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial din perspectivă finlandeză şi să analizeze modul în care Finlanda a perceput, în această perioadă, conflictul româno-sovietic cu privire la această provincie. În acest scop, sunt aduse în discuţie materiale din arhivele finlandeze şi române şi din mass-media. Concluzia este că Finlanda privea cu simpatie politicile româneşti în privinţa Basarabiei şi înţelegea mizele regionale pe care le puteau cauza deciziile cu privire la această provincie. Se fac paralele între Basarabia şi Carelia, ca provincie finlandeză înstrăinată şi maltrată de Uniunea Sovietică.

 

Download