LA BESSARABIE ET LES RAPPORTS ENTRE LA ROUMANIE ET LA RUSSIE DANS LES ANALYSES DE LA DIPLOMATIE AMERICAINE AU DEBUT DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1940)

AUTHOR: Emanuel PLOPEANU

BESSARABIA AND ROMANIAN – SOVIET RELATIONS IN U.S. DIPLOMATIC ANALYSIS AT THE BEGINNING OF SECOND WORLD WAR (1939 – 1940)

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 227-234.

Abstract

Though the topic of Bessarabia and its status doesn’t retain attention of the Department of State policy – makers, in interwar period, at the beginning of WWII the situation has changed. In large reports, the situation of Romania, as a whole, and of its Eastern frontier, with all implications, are more present. U. S. diplomats, from Bucharest and Moscow, proved to be more concerned and more lucid about Soviet intentions, as they “translate” from various actions of Soviet Government. Moreover, at Washington, the belief that Romania would not go to war with USSR, for Bessarabia, became stronger.

BASARABIA ŞI RAPORTURILE ROMÂNO-SOVIETICE ÎN ANALIZE ALE DIPLOMAŢIEI AMERICANE LA ÎNCEPUTUL MARII CONFLAGRAŢII (1939 – 1940)

Rezumat

Deşi subiectul Basarabiei şi statutul acesteia nu reţin atenţia Departamentului de Stat în perioada interbelică, la începutul celui de-al doilea război mondial situaţia se schimbă. În rapoarte extinse, situaţia României, ca întreg, precum şi a graniţei sale de est, cu toate implicaţiile sale, devin tot mai pregnante. Diplomaţii americani, de la Bucureşti la Moscova, s-au dovedit a fi mult mai preocupaţi şi lămuriţi asupra intenţiilor sovietice, pe care le desprind din diferite acţiuni ale guvernului sovietic. Mai mult, la Washington devine mai puternică convingerea că România nu va intra în război alături de URSS pentru Basarabia.

 

Download