HISTOIRE ET PROPAGANDE EXTERIEURE DANS LA GRANDE ROUMANIE. LA BESSARABIE ET LE CAS D’ALEXANDRE BOLDUR

AUTHOR: Paul NISTOR

HISTORY AND PROPAGANDA IN GREATER ROMANIA. THE CASE OF ALEXANDRU BOLDUR

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 209-226.

Abstract

Ten years after the Great Union, because of the frequent revisionist attacks from Europe, the Romanian State activated a historical propaganda, based on historians, in order to persuade western politicians of the rightness of the Romanian cause in favour of the inter-war borders. Historian Alexandru Boldur concluded a partnership with the Directorate for Press and Information for editing books and brochures supporting the Romanian perspective regarding Bessarabia and refuting the position of the Soviet historiography. The project, although it looked good on paper, resorting to books, international investigations and political personalities from the West, reeled off with difficulty due to the financial problems of the Romanian State and, consequently, it had a fairly reduced efficiency.

ISTORIE ŞI PROPAGANDĂ ÎN ROMÂNIA MARE. CAZUL LUI ALEXANDRU BOLDUR

Rezumat

La 10 ani de la Marea Unire, datorită frecventelor atacuri revizioniste din Europa, statul român a activat o propagandă istorică bazată pe istorici pentru a convinge cercurile politice occidentale de justeţea cauzei româneşti în favoarea graniţelor interbelice. Istoricul Alexandru Boldur a încheiat un parteneriat cu Direcţia Presei şi Informaţiilor pentru a edita cărţi şi broşuri care să susţină punctul de vedere românesc în privinţa Basarabiei şi să combată poziţiile istoriografiei sovietice.  Proiectul, deşi arăta bine pe hârtie, apelând la cărţi, anchete internaţionale şi contactarea unor personalităţi politice din Vest, s-a derulat greu datorită problemelor financiare ale statului român şi, tocmai de aceea, a avut o eficienţă relativ redusă.

 

Download