LA BESSARABIE DANS LE PAYSAGE SPORTIF DE LA ROUMANIE DE L’ENTRE- DEUX-GUERRES

AUTHOR: Bogdan POPA

LA BESSARABIE DANS LE PAYSAGE SPORTIF DE LA ROUMANIE DE L’ENTRE- DEUX-GUERRES

 

CONSIDERATIONS REGARDING BESSARABIA’S PLACE IN THE SPORT LANDSCAPE IN GREATER ROMANIA

 

CONSIDERAŢII ASUPRA LOCULUI BASARABIEI ÎN PEISAJUL SPORTIV AL ROMÂNIEI INTERBELICE

 

Abstract

The ways and means of the integration of Bessarabia into the Romanian state after the collapse of Czarist Russia stirred controversies and debates during the interwar decades. The field of sports did not remain untouched. Whilst the political and sportive conflicts between Bucharest and the former Austro-Hungarian provinces dominated the national arena, Bessarabia was, like the Old Kingdom itself, rather unconnected with the mainstream.

The present contribution attempts to analyse this absence – rather than presence – of Bessarabia within the sportive landscape of Greater Romania, taking into consideration the Russian legacy, the interwar developments and the connections between identity, industrialisation, urbanisation and infrastructure.

– Rezumat –

Căile şi mijloacele de integrare a Basarabiei în Statul Român după prăbuşirea Rusiei Ţariste au stârnit controverse şi dezbateri în perioada interbelică. Domeniul sportiv nu a rămas neatins. În timp ce conflictele politice şi sportive dintre Bucureşti şi fostele provincii austro-ungare dominau arena naţională, Basarabia era, ca şi Vechiul Regat, desprinsă de curentul principal.

Această lucrare încearcă să analizeze această absenţă mai degrabă – decât prezenţă – a Basarabiei în peisajul sportiv al României Mari, luând în considerare moştenirea rusă, evoluţiile interbelice şi legăturile dintre identitate, industrializare, urbanizare şi infrastructură.

 

Download