CONNEXION DE LA BESSARABIE AU COMMERCE EXTERIEUR DE LA ROUMANIE PAR LES BOUCHES DU DANUBE. L’INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS

AUTHOR: Arthur-Viorel TULUŞ

THE LINKAGE OF BESSARABIA TO ROMANIA’S FOREIGN TRADE THROUGH THE DANUBE MOUTHS. THE PROBLEM OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 169-180.

Abstract

During the interwar period, although the Romanian state developed a strategy to ameliorate the disastrous Bessarabian land transport infrastructure, road or railway, inherited from Tsarist Russia, most projects were not implemented. Due to this fact, the province’s economic potential was not fully exploited, as the costs of land transportation were extremely high, greatly increasing the price of Bessarabian exportable goods. Thus, it became an imperative necessity to find new solutions, alternatives to the terrestrial routes, so as to direct the grains, the main produce of Bessarabia, towards the traditional selling centres – the Danubian ports or Constanţa. Besides the Pruth river, such a commercial route was represented by the transportation of agricultural goods from northern Bessarabia through the opening of a line of maritime cabotage from Bugaz, a small port in the district of Cetatea Albă. Unfortunately, in this case, the Romanian ports from the maritime Danube were affected by the excessive taxes imposed by the European Commission of the Danube, which made this route unattractive and unprofitable.

CONECTAREA BASARABIEI LA COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI PRIN GURILE DUNĂRII. PROBLEMA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

Rezumat

În perioada interbelică, deşi statul român s-a străduit să amelioreze infrastructura de transport deficitară din Basarabia moştenită din vremea Imperiului Rus, multe din proiecte nu au fost duse la capăt. Datorită acestei situaţii, potenţialul economic al regiunii nu a fost suficient valorificat, costurile de transport pe uscat fiind extrem de mari, crescând preţul grânelor basarabene la export. De aceea, a devenit imperios necesară găsirea unor noi soluţii, ca alternative la transportul pe uscat, prin care grânele basarabene să fie îndreptate spre portul Constanţa, principalul centru de vânzare al lor. În afară de transportul pe râul Prut, o altă soluţie a fost transportul grânelor din nordul Basarabiei prin intermediul micului port Bugaz din judeţul Cetatea Albă. Din păcate, în acest caz, porturile româneşti de la Dunărea maritimă erau afectate de taxe excesive impuse de Comisia Europeană a Dunării, fapt care a făcut această rută neatractivă şi neprofitabilă.

 

Download