NICOLAE IORGA ET LE CENTENAIRE DE L’ENLEVEMENT DE LA BESSARABIE (1812-1912)

AUTHOR: Constantin I. STAN

NICOLAE IORGA AND THE CENTENNIAL OF BESSARABIA’S RAPTURE

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 141-158.

Abstract

The author presents the rich activity carried out by N. Iorga with the occasion of the centennial of Bessarabia’s rapture by Tsarist Russia on May 16, 1812. The great historian held a series of public conferences and printed many articles lamenting the fate of the Bessarabian Romanians under foreign occupation.

He saw the event of May 16, 1912 as a commemoration, condemning the grand celebrations which were taking place in Chişinău and in the entire Bessarabia. The famous historian called upon Romanians to organise commemorative actions which, however, turned into true protests against the Eastern Empire which was forcedly keeping millions of brothers. In the entire country – Bucharest, Iaşi, Craiova, Ploieşti or Buzău – imposing solidarity meetings were organised. The Bessarabian Romanians were not deceived by the Tsarist propaganda and did not come in great numbers to the official celebrations. For all Romanians, May 16, 1912 was a day of national mourning.

NICOLAE IORGA ŞI CENTENARUL RĂPIRII BASARABIEI (1812-1912)

Rezumat

Autorul înfăţişează activitatea foarte bogată desfăşurată de N. Iorga cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la răpirea Basarabiei de către Rusia ţaristă, în 16 mai 1812 . Marele istoric a ţinut o serie de conferinţe publice, a tipărit numeroase articole de presă în care deplângea soarta românilor basarabeni aflaţi  sub jug străin .

El considera că evenimentul din 16 mai 1912 este o comemorare, condamnând serbările grandioase care aveau loc la Chişinău şi în întreg teritoriul Basarabiei. Celebrul istoric a chemat pe români să organizeze acţiuni comemorative, care s-au transformat în veritabile acţiuni de protest faţă de Imperiul de la Răsărit care ţinea cu forţa milioane de fraţi. În întreaga ţară – la Bucureşti, Iaşi, Craiova, Ploieşti sau Buzău – au fost organizate impunătoare mitinguri de solidaritate. Românii basarabeni nu s-au lăsat nici ei înşelaţi de propaganda ţaristă şi nu s-au alăturat în număr mare serbărilor oficiale. Pentru întreaga românime, 16 mai 1912 a fost o zi de doliu naţional.

 

Download