CONTRIBUTIONS A L’HISTOIRE DE LA MOLDAVIE : LE LIEUTENANT – COLONEL MIHAIL DRĂGHICESCU

AUTHOR: Andreea ATANASIU – CROITORU

LIEUTENANT-COLONEL MIHAIL DRĂGHICESCU:  CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF MOLDOVA

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 131-140.

Abstract

Many have written about the tragic situation of Bessarabia, gradually severed from the body of Moldova, faced with the invasions of the Tatar, Turk or Russian military forces, and under foreign occupation since 1812, convinced that, knowing more, we might understand more deeply the drama lived by our brothers east of the Prut, not only historians or politicians, but many simple Romanians, shattered by the fate of this aggrieved province.

Such a man was Lieutenant-Colonel Mihail Drăghicescu. Erudite and worthy seafarer, he took part in the main moments of the creation of the Romanian War Fleet. Mihail Drăghicescu wrote a significant paper which includes a historical, geographical and hydrological description of all the regions, localities and points on the Danube and the Black Sea coast. Based on a great number of documents, this work, the result of a lifetime effort, is, unfortunately, little known to the large public. We are speaking of The History of the Main Points on the Danube, from the Mouth of Tisa to the Sea, and on the Sea Coasts, from Varna to Odessa, published, in the latest and most complete version, in Bucharest in 1943.

LOCOTENENT-COLONELUL MIHAIL DRĂGHICESCU: CONTRIBUŢII LA ISTORIA MOLDOVEI

Rezumat

Despre situaţia tragică a teritoriului Basarabiei, smuls treptat din trupul Moldovei, confruntat cu invaziile forţelor militare tătare, turceşti sau ruseşti, şi din 1812 sub ocupaţie străină au scris, cu convingerea că aflând mai multe poate fi înţeleasă mai profund drama fraţilor noştri de la est de Prut, nu numai istorici sau oameni politici, dar şi nenumăraţi români zguduiţi de soarta acestei provincii nedreptăţită de istorie.

Un asemenea om a fost locotenent-colonelul de marină Mihail Drăghicescu. Erudit şi destoinic marinar, el s-a implicat în principalele momente ale întemeierii Flotilei Române de Război. Mihail Drăghicescu a scris o lucrare de referinţă, cuprinzând descrierea tuturor regiunilor, localităţilor şi punctelor de la Dunăre şi coasta Mării Negre, din punct de vedere istoric, geografic şi hidrologic. Bazată pe un număr foarte mare de documente, această operă, rezultatul muncii sale de o viaţă, se găseşte, din nefericire, încă departe de ştiinţa marelui public interesat. Ne referim la „Istoricul principalelor puncte pe Dunăre de la Gura Tisei până la Mare şi pe Coastele Mării de la Varna la Odesa”, publicată în ultima şi cea mai completă variantă la Bucureşti, în 1943

 

Download