LA COMPOSANTE ETHNIQUE DES BACHELIERES DU PREMIER LYCEE LAÏQUE DE FILLES DE LA VILLE DE KICHINEV ENTRE 1864-1923 – « LE LYCEE DE FILLES NO. 1 DE LA ZEMSTVO DE BESSARABIE »

AUTHOR: Lucia ARGINT

THE ETHNIC APPURTENANCE OF THE GRADUATES OF THE FIRST HIGH SCHOOL FOR GIRLS FROM CHIŞINĂU BETWEEN 1864 AND 1923 – HIGH SCHOOL FOR GIRLS NO. 1 OF THE ZEMSTVO, BESSARABIA

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 75-92.

Abstract

The present research attempts to investigate and analyse the information gathered from unique sources regarding the evolution of the ethnic constitution of High School no. 1 for Girls of the Zemstvo from Bessarabia, in Chişinău town, between the middle of the 19th century and the middle of the 20th century. The research in this field has an important share in the overall investigations carried out in local and national history. The information supplied by high school history manage to clear up certain aspects regarding the evolution of identity, ethnic and social processes in the milieu of Bessarabian intellectuals from the 19th and 20th centuries.

Also, the researchers can account for certain current states and phenomena concerning the ethnic problem which still exists in Republic of Moldova and continues to create dissensions, not only in the educational system, but in the issues of the contemporary society.

COMPONENŢA ETNICĂ A ABSOLVENTELOR PRIMULUI LICEU LAIC DE FETE DIN CHIŞINĂU ÎN PERIOADA 1864-1923 – LICEUL DE FETE NR. 1 A ZEMSTVEI DIN BASARABIA

Rezumat

În cadrul prezentului studiu s-a încercat o investigaţie şi o analiză a informaţiei acumulate în baza surselor inedite referitoare la evoluţia componenţei etnice în Liceul nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia din oraşul Chişinău în intervalul de la mijlocul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-leaa. Cercetările în acest sens au o pondere importantă în ansamblul investigaţiilor efectuate în domeniul istoriei locale şi naţionale. Informaţiile pe care istoria liceului le furnizează, sunt în măsură să elucideze anumite aspecte cu privire la evoluţia proceselor identitare, etnice şi sociale din mediul intelectualităţii basarabene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea.

De asemenea, cercetătorii pot explica argumentat unele stări şi fenomene actuale legate de problema etnică care există şi în prezent în Republica Moldova creând în continuare disensiuni nu numai în sistemul educaţional dar şi în problemele societăţii contemporane.

 

Download