DE VIEUX LIVRES ECCLESIASTIQUES SIGNALES PAR ZAMFIR ARBORE DANS LE DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE DE LA BESSARABIE AU DEBUT DU XX-E SIECLE

AUTHOR: Valeriu HARABARA

OLD RELIGIOUS BOOKS POINTED OUT BY ZAMFIR ARBORE IN THE GEOGRAPHIC DICTIONARY OF BESSARABIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 63-74.

Abstract

The Geographic Dictionary of Bessarabia, published by Zamfire Arbore in Bucharest in 1904, represented a historiographic, as well as political and national requirement, the author presenting, in most cases, accurate scientific data. At the beginning of the century, remarkable political transformations were being announced throughout the entire Europe, in line with the tendency of the identity affirmation of the peoples comprised by the great empires. Z. Arbore’s Dictionary, apart from its strict scientific role, represented the support offered by the Romanians from the Kingdom of Romania to the national emancipation of the Bessarabian Romanians from the Russian Empire. The Dictionary contains a lot of information regarding the old religious prints and manuscripts, once widespread in the churches and monasteries of Bessarabia. The Romanian language reached Christian believers, first of all, through religious books and the spoken word also, therefore, it was through Orthodoxy that the Romanian national consciousness was being affirmed during all this time.

VECHI CĂRŢI BISERICEŞTI SEMNALATE DE ZAMFIR ARBORE ÎN DICŢIONARUL GEOGRAFIC AL BASARABIEI LA ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XX-LEA

Rezumat

Dicţionarul geografic al Basarabiei, publicat de Zamfir Arbore la Bucureşti în anul 1904, a reprezentat o necesitate istoriografică, în aceeaşi măsură politică şi naţională, autorul redând, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, informaţii stiinţifice certe. La acel început de veac, se anunţau transformări politice remarcabile în întreaga Europă, în conformitate cu tendinţa de afirmare identitară a popoarelor din cadrul marilor imperii. Dicţionarul  lui Z. Arbore, în afară de rosturile sale strict ştiinţifice, semnifica sprijinul românilor din Regatul României pentru emanciparea naţională a românilor basarabeni aflaţi în Imperiul Rus. Dicţionarul conţine numeroase informaţii privind vechile tipărituri şi manuscrise religioase, răspândite cândva în bisericile şi mănăstirile din Basarabia. Limba română ajungea la credincioşii creştini în primul rând prin cărţile de cult, astfel că, inclusiv prin cuvântul rostit, ortodoxismul, conştiinţa naţională românească s-a afirmat în toată această perioadă.

 

Download