LA BESSARABIE AU XIXE ET AU XXE SIECLES: SUJET MULTICULTUREL DE L’HISTOIRE EUROPEENNE OU OBJET GEOPOLITIQUE?

AUTHOR: Vitali V. STETSKEVYCH

BESSARABIA, DURING THE XIXTH – XXTH CENTURIES, A MULTICULTURAL EUROPEAN AREA OR AN OBJECT OF THE GEOPOLITICAL INTERESTS?

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 33-40.

Abstract

Until the formation of the Republic of Moldavia, Bessarabia had never been an independent state and hence it never played a real role on the stage of European international relations. In fact, during its whole history, Bessarabia had always been the target of some geopolitical interests by far exceeding the interests of its local people.

These geopolitical interferences had an important role in molding the cultural identity of the inhabitants of Bessarabia, who were living at a crossroads, in an area where several cultures get merged. On one hand, this situation proved to be benefic, but it was also a major source of confusion for the process of shaping a coherent and well formed identity.

BASARABIA ÎN SECOLELE XIX-XX, SPAŢIU MULTICULTURAL AL EUROPEI SAU OBIECT AL INTERESELOR GEOPOLITICE ?

Rezumat

Până  la  formarea  Republicii  Moldova,  Basarabia  nu  a  fost niciodată un stat independent, deci un subiect valid pe eşichierul relaţiilor internaţionale europene.

De fapt, Basarabia a fost permanent un obiect al intereselor geopolitice, care au depăşit cu mult interesele populaţiei locale.

Aceste interferenţe geopolitice au avut un rol important în modelarea identităţii culturale a locuitorilor Basarabiei, aflaţi într-o zonă de interferenţe culturale multiple. Faptul acesta a reprezentat, pe de-o parte, un beneficiu, însă, pe de altă parte, a fost şi o sursă de confuzie în ceea ce priveşte construirea unei identităţi coerente şi bine structurate.

 

Download