LE METROPOLITE GAVRIIL BANULESCU-BODONI, LE GENERAL PROZOROVSKI ET LA VILLE DE GALATI

AUTHOR: Eugen DRĂGOI

METROPOLITAN BISHOP GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI, GENERAL PROZOROVSKI AND GALAŢI TOWN

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 23-32.

Abstract

Exarch of the Church of Moldova and Wallachia while the two principalities were under Russian occupation (1808-1812), the Romanian Metropolitan Bishop Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821) collaborated with the Russian General Alexandru Prozorovski (1732-1809) in the first year of the foreign occupation.

The military duties of leader of the Russian army between October 1807 and August 1809 led General Prozorovski to Galaţi where he settled his headquarters. Meanwhile, he fell sick; therefore, he left the front – the command being taken over by General Bagration – and returned to Galaţi where he died on August 23, at the age of 77.

A note found in the eparchial archives from Chişinău shows us that Metropolitan Bishop Gavriil was in Galaţi in September. He probably came here for attending the funerals of General Prozorovski.

The General was properly buried in St. Nicholas Church from Galaţi, church which still exists nowadays, having been restored in 1839-1840. Former monastery, in the 17th century, it was here that Saint Atanasie Patelaria, Ecumenical Patriarch of Constantinople, resided between 1642 and 1653.

In 1847, the daughters of this brave commander made a donation to St. Nicholas Church.

MITROPOLITUL GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI, GENERALUL PROZOROVSKI ŞI GALAŢII

Rezumat

Exarh al Bisericii din Moldova şi Ţara Românească, în perioada cât cele două principate române s-au aflat sub ocupaţie rusească (1808-1812), mitropolitul român Gavriil Bănulescu Bodoni (1746-1821) a colaborat cu generalul rus Alexandru Prozorovski (1732-1809), în primul an al acestei ocupaţii străine.

Îndatoririle militare de conducător al armatei ruse între octombrie 1807-august 1809 i-au purtat paşii generalului Prozorovski la Galaţi, unde şi-a stabilit cartierul general. Între timp, acesta se îmbolnăveşte grav; drept urmare părăseşte frontul – comanda fiind preluată de generalul Bagration – şi se întoarce la Galaţi, unde moare la 23 august, în vârstă de 77 de ani.

O notiţă aflată în  arhivele eparhiale de la Chişinău ne încredinţează că mitropolitul Gavriil se afla în luna septembrie la Galaţi. Prezenţa sa în oraşul de la Dunăre credem că se datorează participării sale la slujba înmormântării generalului Prozorovski.

După tradiţie, generalul a fost înmormântat în biserica Sf. Nicolae din Galaţi, biserică existentă şi astăzi, însă refăcută la 1839-1840. Fostă mănăstire, în veacul al XVII-lea, aici a rezidat între anii 1642-1653 Sfântul Atanasie Patelarie, patriarh ecumenic al Constantinopolului.

În anul 1847 fiicele bravului comandant au făcut o donaţie bisericii gălăţene Sf. Nicolae.

 

Download