LA BESSARABIE DANS LA CHRONIQUE MOLDAVE DE CRACOVIE

AUTHOR: Ion EREMIA

 

BESSARABIA IN THE MOLDAVIAN CHRONICLE FROM KRAKOW

 

Danubius, XXX- Supliment, Galati, 2012, pp. 9-22.

Abstract

The present research focuses on examining the Moldavian Chronicle from Krakow, a new narrative source, discovered and published by the known Romanian historian Constantin Rezahevici, source which concerns the first lords of Moldova, starting with Bogdan I “The Founder” and a possible division of the territory of Moldova in 1368 between his two nephews, one of them, Ştefan, receiving the throne of Bessarabia. The careful analysis of the information contained in the given source, tested with other testimonies, do not allow us to conclude that in 1368 the country included Bessarabia as well. Most probable, it is a conscious error of the anonymous Polish writer who sought to prove to the European courts in the 30s of the 17th century, when the Chronicle was written, Poland’s rights over Bessarabia. The fairly recent analysis made by V. Ianin, a Muscovite historian, of another historical source, The List of near and far Russian Towns, attests that Bessarabia and even Cern borough beyond the Dniester became an integrant part of Moldova in the years 1375-1381. The truth was, definitely, well-known to the author of the chronicle, contemporary with an indisputable political situation.

BASARABIA ÎN CRONICA MOLDOVENEASCĂ DE LA CRACOVIA

 

Rezumat

Studiul de faţă este consacrat examinării Cronicii Moldovei de la Cracovia, o nouă sursă narativă descoperită şi publicată de cunoscutul istoric român Constantin Rezachevici, sursă care se referă la primii domni ai Ţării Moldovei, începând cu Bogdan I „Întemeietorul” şi de o posibilă împărţire la 1368 a teritoriului Moldovei între doi nepoţi ai acestuia, unuia dintre ei, Ştefan, revenindu-i teritoriul Basarabiei. Analiza atentă a informaţiilor din sursa dată, probate cu alte mărturii, nu permit formularea concluziei că, la 1368, Ţara includea şi teritoriul Basarabiei. Cel mai probabil este vorba de o eroare conştientă a autorului anonim polon, care a căutat pe această cale să demonstreze curţilor europene în anii `30 a secolului al XVII-lea, când a fost redactată Cronica, „drepturile” Poloniei asupra Basarabiei. Examinarea, relativ recentă, de către istoricul moscovit V. Ianin a unei alte surse istorice, Lista oraşelor ruseşti, apropiate şi îndepărtate, atestă faptul că Basarabia şi chiar cetatea Cern de dincolo de Nistru, au devenit parte componentă a Ţării Moldovei în perioada anilor 1375-1381. Adevărul acesta a fost, în mod sigur, bine cunoscut şi autorului cronicii, contemporan cu o situaţie politică indiscutabilă.

 

Download