JEWISH AND GERMAN-JEWISH CULTURAL-SOCIAL DIMENSIONS IN THE HISTORICAL BUKOVINA

AUTHOR: Cristina SPINEI

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 437-448.

 

Abstract

This contribution focuses on the special situation of Bukovina through its projection in the context of Central Europe: the historical province and its capital, Czernowitz, have had a unique historical fate, which distinguishes them in many ways on the demographical, political and denominational stage of the region in the quarter of the millennium. The development of the land displays many similar characteristics with those of the surrounding cultural landscapes but, in spite of this, Bukovina is marked by an undisputable individuality whose origin is to be found in its distinct historical fate which will be outlined here along with a few essential coordinates. Attention will be paid mainly to the German, Jewish and Romanian communities. Given the so often quoted “civilization process”, the stereotypical image of the colonizer and that of the colonized will be critically re-evaluated.

The atmosphere of this world with a “specific difference”, with its multiple, often contrasting dimensions will be classified in a historical and geographical world of Central Europe, where we encounter the same experience of space and socialisation, as well as vibrant urban centres. Some ground-lines of the social and cultural framework in Czernowitz will be outlined alongside the aspects of everyday life and the social and denominational phenomena – with its harmonious personal interactions but also with frequent conflicts and dissensions.
 

DIMENSIUNI SOCIAL-CULTURALE EVREIEŞTI ŞI GERMANO-EVREIEŞTI ÎN BUCOVINA ISTORICĂ

Rezumat

Această contribuţie urmăreşte conjunctura specială a Bucovinei prin proiecţia sa în contextul Europei Centrale: provincia istorică şi capitala ei, Cernăuţii, au avut parte de un destin istoric unic, care le distinge în multe privinţe pe scena demografică, politică şi confesională a ultimului sfert de mileniu din regiune. Dezvoltarea ţinutului înregistrează caracteristici similare cu cele ale peisajelor  culturale înconjurătoare, dar, cu toate acestea, Bucovina este marcată de o individualitate incontestabilă, ce îşi are originea în destinul ei istoric aparte, care va fi schiţat aici în câteva coordonate esenţiale. Se vor urmări preponderent comunităţile germane, evreieşti şi româneşti. Având în vedere atât de des citatul „proces al civilizării”, imaginea stereotipică a colonizatorului şi a celui colonizat va fi reevaluată critic.

Ambientul acestei lumi cu o „diferenţă specifică”, cu dimensionările ei multiple, deseori contrastante, va fi ordonată într-o lume existenţială istorică şi geografică a Europei Centrale, unde regăsim aceeaşi experienţă a spaţiului şi a socializării, precum şi centre urbane trepidante. Pe lângă aspectele vieţii cotidiene, fenomenele sociale şi confesionale, cu interrelaţionări personale deosebit de armonioase, dar şi cu disensiuni şi conflicte frecvente, va fi schiţat un cadru socio-cultural al lumii cernăuţene.
 

Download