LA „RÉVOLUTION DU JASMIN” ET SES DÉCLINANTES: ENTRE CONQUTE DES LIBERTÉS ET ESPÉRANCE D’UNE VULGARISATION DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE

AUTHOR: Bouba MAMOUDOU

THE “JASMINE REVOLUTION” AND ITS DECLINING: BETWEEN THE CONQUEST OF FREEDOM AND HOPE OF EXTENSION OF DEMOCRACY IN AFRICA

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 423-436.

 

Abstract

Started in Tunisia in January 2011, the “Arab Spring”, which shook also Egypt and Libya, generated major sociopolitical changes in these Northern African countries. Characterized by their authoritarianism, the regimes of Tunis, Cairo and Tripoli crumbled under the translating effect of the popular revolts thus accomplishing a deep aspiration of the Arab youth and people to freedom and democracy.

This contribution analyzes the several consequences of the Tunisian revolution in Maghreb and in some sub-Saharan countries. On the one hand, it explains how these changes carry a legitimate hope for the settlement of democracy and, on the other hand, the study shows how fear passes from citizens to those leaders who are against freedom, social justice and democracy.

 

„REVOLUŢIA IASOMIEI” ŞI CREPUSCULUL EI: ÎNTRE CUCERIREA LIBERTĂŢILOR ŞI SPERANŢA RĂSPÂNDIRII DEMOCRAŢIEI ÎN AFRICA

Rezumat

Începută în Tunisia în ianuarie 2011, „Primăvara Arabă”, care a zguduit de asemenea Egiptul şi Libia, a generat schimbări socio-politice de primă mărime în aceste ţări nord africane. Caracterizate prin autoritarism, regimurile din Tunis, Cairo şi Tripoli s-au prăbuşit în urma efectului de domino a revoltelor populare care au avut la bază aspiraţia tinerilor şi a poporului arab la libertate şi democraţie.

Această lucrare analizează câteva dintre consecinţele revoluţiei tunisiene în Maghreb şi în câteva ţări sub-sahariene. Pe de o parte, studiul explică modul în care aceste schimbări aduc cu sine speranţa legitimă de instaurare a democraţiei şi, pe de altă parte, arată cum frica cetăţenilor dispare în faţa acelor lideri care sunt împotriva libertăţii, justiţiei sociale şi a democraţiei.

 

Download