CONSIDERATIONS REGARDING THE COMMUNIST ACTIVITY IN BESSARABIA BETWEEN 1918 AND 1921

AUTHOR: Vitalie PONOMARIOV

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 327-350.

 

Abstract

This study deals with some important moments and aspects of the history of the communist activities in Bessarabia in 1918 -1921. The author availed of a large amount of documentary material, including some unpublished documents from the archives of the Republic of Moldova, Romania and Ukraine. The main conclusions reached by the author are:
– Communist activity in Bessarabia was not the result of the local historical processes. It was imported and maintained in the region between Prut and Nistru by many Soviet agents at the indication of the Central Committee of the Communist (Bolshevik) Party of Russia. The Bolshevik illegal organizations had the mission to prepare and unleash an anti-Romanian rebellion and install the Soviet power in Bessarabia;
– Communist activity in Bessarabia had support among some national minorities who manifested obvious anti-Romanian provisions, especially the Russians, the Jews and the Ukrainians.

 

CONSIDERAŢII PRIVIND ACTIVITATEA COMUNISTĂ ÎN BASARABIA ÎN ANII 1918-1921

Rezumat

Acest studiu tratează o serie de momente şi aspecte importante din istoria activităților comuniste în Basarabia în anii 1918 – 1921. Autorul a folosit un material vast, inclusiv anumite documente nepublicate din arhivele Republicii Moldova, României şi Ucrainei. Principalele concluzii la care a ajuns autorul sunt următoarele:
– Activitatea comunistă din Basarabia nu a fost rezultatul unor procese istorice locale. A fost importată şi întreținută în regiunea dintre Prut şi Nistru de către numeroşi agenți sovietici la indicația Comitetului Central al Partidului Comunist (Bolşevic) din Rusia. Organizațiile bolşevice ilegale aveau misiunea de a pregăti şi de a dezlănțui o revoltă anti-românească şi de a instaura puterea sovietică în Basarabia;
– Activitatea comunistă din Basarabia a găsit sprijin în rândul unora dintre minorităților naționale care manifestau atitudini anti-româneşti evidente, în mod deosebit minoritățile rusă, evreiască şi ucraineană.
 

Download