PROBLEMS OF THE THIRD SAMNITE WAR (299-290 B.C.)

AUTHOR: Decebal NEDU

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 77-100.

Abstract

The peace from 304 B.C., that ended the Second Samnite War, quenched the spirits in Italy only for 5 years. In 299 BC, a Gallic invasion to the central part of the peninsula, organised with the help of the Etruscans, triggered the re-opening of the hostilities. Next year, the Lucanian League renewed its alliance with Rome, favoured by the existence of a pro-Roman group that benefited from the support of the legions sent towards the South of Italy. The battle that decided the Third Samnite War was won by the Romans, in 295 B.C., at Sentinum, where they had to face a coalition of the Samnites and the Gauls. The Umbrians and the Etruscans, also parts of the coalition fighting against Rome, had to move back, pushed by a Roman assault over Etruria. The Samnite League surrendered 5 years later, in 290 B.C., and the treaty imposed by the Romans turned it into a satellite of Rome, being given limited power of expression in the external policy. During the same year, in order to separate the enemies from the South and centre of Italy from those from the North, Rome annexed the Sabine-Praetuttian area, expanding its territory until the Adriatic Sea.
 

PROBLEME ALE CELUI DE-AL TREILEA RAZBOI SAMNITIC

Rezumat

Pacea din 304 a. Chr., care a pus capăt celui de-al doilea război samnitic, a calmat spiritele în Italia doar pentru cinci ani. În 299 a. Chr., o invazie gallică spre centrul peninsulei, organizată cu susţinerea etruscilor, a dat semnalul pentru redeschiderea ostilităţilor. În anul următor, Liga Lucaniană şi-a reînnoit alianţa cu Roma, datorită existenţei unei grupări proromane care a beneficiat de sprijinul legiunilor trimise spre sudul Italiei. Bătălia care a hotărât soarta celui de-al treilea război samnitic a fost câştigată de romani în 295 a.Chr., la Sentinum, unde au înfruntat armatele coalizate ale samniţilor şi gallilor. Umbrii şi etruscii, prezenţi şi ei în rândurile coaliţiei inamice, au fost nevoiţi să se replieze din cauza unei atac roman în Etruria. Liga Samnită a capitulat cinci ani mai târziu, în 290 a.Chr., iar tratatul dictat de romani a transformat-o într-un satelit al Romei, cu mijloace reduse de exprimare în politica externă. În acelaşi an, pentru a-i izola pe adversarii din sudul şi centrul Italiei de cei din nord, Roma a anexat regiunea sabino-praetuttiană, extinzându-şi teritoriul până la ţărmul Mării Adriatice.
 

Download