GALAŢI – CARTIERUL DUNĂREA. RAPORT DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ – 2011

AUTHOR: Gabriel JUGĂNARU, Florin TOPOLEANU, Adrian-Ionuţ ADAMESCU, Valentin Aurel PARNIC

GALAŢI – DUNĂREA DISTRICT. REPORT OF PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH – 2011

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 61-76.

 

Abstract

The preventive archaeological researches were carried out in the northern part of the protection area of Dunărea District archaeological site. Nineteen sections were traced in all, marked S I – S 19, of different lengths in relation to the property layout, 2 m wide and separated by 0.50 m marks, of NE – SW orientation.

Seven tombs, in a precarious state of conservation, and several dust holes were discovered, pertaining to the early Roman Era, as well as a dust hole from the Modern Era. One should notice the inventory of an inhumation tomb (M 6) consisting of a Tetrassarion-type coin, issued in Tyras during the time of Caracalla, a pendant made of glass beads, a golden lunula and a fragmentary oenochoe.

The chronologic and stratigraphic relation between the horizon of the dust holes and that of the necropolises will be clarified once the researches are extended.
 

GALAŢI – CARTIERUL DUNĂREA. RAPORT DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ – 2011

Rezumat

Cercetările arheologice preventive au fost efectuate în partea de nord a zonei de protecţie a sitului arheologic Cartier Dunărea. Au fost trasate 19 secţiuni în total, marcate S I – S 19, de diferite lungimi în raport cu dispunerea proprietăţii, late de 2 m şi separate de repere de 0,50 m, pe direcţia NE-SV.

S-au descoperit şapte morminte într-o stare precară de conservare şi câteva gropi de cenuşă datând din epoca romană timpurie precum şi o groapă de cenuşă din epoca modernă. Trebuie remarcat inventarul unui mormânt de inhumaţie (M6) constând dintr-o monedă de tip Tetrassarion, emisă în Tyras în timpul lui Caracalla, un pandantiv din mărgele de sticlă, o lunula de aur şi fragmente de oenochoe.

Relaţia cronologică şi stratigrafică dintre orizontul gropilor de cenuşă şi cel al necropolelor va fi clarificată pe măsură ce se vor extinde cercetările.
 

Download