DESCOPERIRI RECENTE ÎN SITUL ARHEOLOGIC NEGRILEŞTI, JUD. GALAŢI

AUTHOR: Costel ILIE, Paul CIOBOTARU, Mircea NICU, Adrian-Ionuţ ADAMESCU, Ovidiu-Soleriu COTOI, Daniela ALECSĂ

RECENT DISCOVERIES IN NEGRILEŞTI ARCHAEOLOGICAL SITE, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXX, Galaţi, 2012, pp. 7-40.

 

Abstract

The archaeological researches continued in Negrileşti archaeological site, Galaţi County in 2012 as well, through the study of 15 digging units, 12 sections and 3 cassettes marked in sectors C4, B6 and in areas from B6, C6-B7, C7. The works revealed 97 dwelling complexes of which 11 living quarters, 46 domestic pits, and 22 fire outfits.

As in the case of the other campaigns, archaeological materials from the Neolithic period (Starčevo-Criş culture), the bronze era (Noua culture), the post-Roman period (the 4th century A.D.) and the early Middle Age (the 8th-10th centuries A.D.) have been extracted from these complexes. Moreover, material vestiges from the medieval and modern periods have also been identified.

The presence of Neolithic communities near Bârlad river has been reconfirmed, especially after the complete research of a living quarter of Starčevo-Criş type.

So far, we have not identified the inhabiting limits for the communities of the bronze era, the 4th and the 8th-10th centuries, more or less consistent findings specific to these eras appearing up to the secondary school area.

DESCOPERIRI RECENTE ÎN SITUL ARHEOLOGIC NEGRILEŞTI, JUD. GALAŢI

Rezumat

Cercetările arheologice au continuat în situl Negrileşti, jud. Galaţi şi în anul 2012, prin studierea a 15 unităţi de săpătură, 12 secţiuni şi trei casete, trasate în sectoarele C4, B6 şi în zone din B6, C6-B7, C7.

Au fost puse în evidenţă un număr de 97 de complexe de locuire dintre care 11 locuinţe, 46 de gropi menajere, 22 instalaţii de foc.

Ca şi în celelalte campanii, din aceste complexe au fost prelevate materiale arheologice datând din perioada neolitică (Cultura Starčevo-Criş), epoca bronzului (cultura Noua), perioada postromană (sec. IV p.Chr.) şi cea medievală timpurie (sec. VIII-X p.Chr.). De asemenea, au mai fost identificate şi urme materiale datând din perioada medievală şi modernă.

A fost reconfirmată prezenţa locuirii comunităţilor neolitice în apropierea râului Bârlad, în special prin cercetarea în întregime a unei locuinţe de tip Starčevo-Criş.

Până în prezent, nu am surprins limitele de locuire pentru comunităţile din epoca bronzului, perioadele sec. IV, VIII-X, descoperiri specifice acestor epoci apărând, mai mult sau mai puţin consistente, până în zona şcolii gimnaziale.

 

Download