BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI“ DIN ROŞCANI, JUDEŢUL GALAŢI. CÂTEVA MĂRTURII ŞI DOCUMENTE INEDITE

AUTHOR: Eugen DRĂGOI

THE CHURCH “THE DORMITION OF THE THEOTOKOS” FROM ROŞCANI, GALAŢI COUNTY. SOME UNPUBLISHED DOCUMENTARY TESTIMONIES

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 149-162.

Abstract

The village Roşcani, Băneasa commune, Galaţi county, is documentary attested in 1555, but it had existed even before the age of Stephen the Great (1457-1504).

The oldest known church of this village dates back to the XVIII-th century. It had the dedication “The Dormition of the Theotokos”. Since it fell into ruin at the beginning of the XIX-th century, the police commander Mihalachi Chicuş (1806-1868) initiated the construction of a new church, with the same dedication, on the location of the old one. The project was completed in 1827, when the new church was also consecrated. Mihalachi Chicuş donated several religious books and some sacred objects to the church erected by him and took care himself of its servants. The books were bought from the print of Neamţ Monastery and they have been preserved until today. They bear the autograph dedication of their donor.

The present article brings to light several unpublished documents regarding some unknown servants of the church from Roşiori and also regarding Mihalachi Chicuş. The six enclosed documents are published here for the first time.

 

BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI“ DIN ROŞCANI, JUDEŢUL GALAŢI. CÂTEVA MĂRTURII ŞI DOCUMENTE INEDITE

Rezumat

Satul Roșcani, comuna Băneasa, din județul Galați este o așezare atestată documentar la 1555, dar exista dinainte de domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504).

Cea mai veche biserică din această localitate despre care avem cunoștință până în prezent, datează din secolul al XVIII-lea; avea hramul Adormirea Maicii Domnului. Aceasta ruinându-se la începutul veacului următor, proprietarul moşiei, serdarul Mihalachi Chicuş (1806-1868), ia iniţiativa ridicării unei noi biserici, cu acelaşi hram, pe ruinele vechiului locaş, a cărei construcţie s-a încheiat şi s-a sfinţit în anul 1827. Ctitorul a donat mai multe cărți de slujbă locașului ridicat de el, cumpărate din tipografia Mănăstirii Neamț (cărțile se păstrează și astăzi, cu dedicația autografă a donatorului), precum și alte obiecte sacre și s-a îngrijit de slujitorii Sfântului Altar.

Studiul de față aduce mărturii inedite despre slujitori necunoscuți de la Roșcani, precum și despre serdarul M. Chicuș, în cele șase documente care se publică pentru prima dată.

 

Download