STĂNILEŞTI 1711 – OBIECTIV ŞI SUBIECTIV

AUTHOR: Nicolae BACALBAŞA

STĂNILEŞTI 1711 – OBJECTIVE AND SUBJECTIVE

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 95-104.

 

Abstract

The article deals with the international circumstances surrounding the battle from Stănileşti, from 1711, and with its consequences. The author underlines not only the political conditions of the event, but also the personalities of those involved in the deployment of the facts, stressing the importance of the personal ambitions and inclinations in the taking of political decisions. In fact, the study represents a psychological analysis of the personalities that played a crucial role in that event, revealing several surprising facts that, in spite of their seemingly minor character, had a decisive importance for the deployment of facts.

 

STĂNILEŞTI 1711 – OBIECTIV ŞI SUBIECTIV

Rezumat

Articolul discută despre circumstanţele internaţionale ale bătăliei de la Stănileşti, din 1711, şi despre consecinţele acesteia. Autorul accentuează nu doar asupra condiţiilor politice ale evenimentului, ci şi asupra personalităţii celor implicaţi în desfăşurarea faptelor, scoţând în evidenţă importanţa înclinaţiilor şi ambiţiilor personale în luarea deciziilor politice. De fapt, studiul reprezintă o analiză psihologică a personalităţilor care au avut un rol decisiv în desfăşurarea evenimentului, evidenţiind surprinzătorul fapt că, în ciuda caracterului lor aparent nesemnificativ, aceste elemente au avut o foarte mare importanţă în derularea faptelor.

 

Download