LIMITATIONS OF THE INVOLVEMENT OF WOMEN IN THE ROMAN PUBLIC LIFE, DURING THE REPUBLIC

AUTHOR: Andreea BARBOŞ

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 85-94.

 

Abstract

During the Republican period, Roman women, irrespective of the social category to which they belonged, could involve in the public life only within some definite confines. They had the right of intercessio, they could actively participate in the religious procedings of some particular cults and they could defend themselves in the court. The Roman laws deprived women of potestas upon their children; moreover, women were not allowed to sue anyone on behalf of their children or to represent their children in the court. The judiciary writings justified all these limitations not through an alleged lack of discerning capacities of the women, but through an appeal to tradition. During the Republic, the women that acted in the Roman public life were frequently accused of abusively occupying positions reserved only to men, such as lawyer or banker.

 

LIMITAREA IMPLICĂRII FEMEILOR ÎN VIAŢA PUBLICĂ ROMANĂ ÎN TIMPUL REPUBLICII

Rezumat

Femeile romane din perioada republicană, indiferent de categoria socială din care făceau parte, nu aveau dreptul de a se implica în viaţa publică decât în anumite limite. Astfel, aveau dreptul la intercessio, puteau participa activ la viaţa religioasă în cadrul unor culte speciale şi se puteau apăra în cadrul proceselor. Legile romane le lipseau pe femei de potestas asupra copiilor şi chiar le interziceau acestora să deschidă procese sau să îi reprezinte în instanţele judecătoreşti. Limitările, conform textelor juridice, nu erau justificate prin lipsa de discernământ a femeilor, ci prin trimiterea la tradiţie. Femeile care s-au făcut remarcate în viaţa publică romană în perioada republicană au fost deseori blamate pentru însuşirea unor calităţi specifice bărbaţilor, precum poziţia de avocat sau cea de bancher.

 

Download