Q. FABIUS RULLIANUS AND THE ETRUSCAN WAR FROM 311-308 B.C.

AUTHOR: Decebal NEDU

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 77-84.

 

Abstract

Even if some of the episodes of the Etruscan war from 311-308 B.C. may be uncertain, the general lines of the conflict can be traced in the narrations of Livy and Diodorus. Between 311 and 310 B.C. the Roman and the Etruscan troops fought undecisively in the proximity of the colony of Sutrium. In 309 B.C., Q. Fabius Rullianus made use of a brilliant strategy, which, in the end, brought the Roman victory. A Roman division remained near Sutrium, threatening the South of Etruria. The strongest Roman army, under the command of Q. Fabius Rullianus, marched to Umbria, succeeding to arrive in Northern Etruria, through a flank manoeuvre. By this strategy, the Roman commander managed to divide the enemy troops, thus weakening them. Fabius Rullianus’ plan had remarkable results. In the same year, 309 B.C., the Etruscan armies were defeated at Sutrium and, in a decisive battle, near Perusia. After that battle, Arretium, Cortona and Perusia signed a truce for 30 years. In 308 B.C., some other Etruscan cities, which were under arms, gave up. Tarquinii concluded a truce for 40 years, while some other cities received a separate act, valid for only one year.

 

Q. FABIUS RULLIANUS ŞI RĂZBOIUL ETRUSC DIN 311-308 B.C.

Rezumat

Chiar dacă unele episoade ale războiului etrusc din 311-308 a.Chr. sunt incerte, evoluţia generală a evenimentelor poate fi reconstituită pe baza relatărilor lui Titus Livius şi Diodor. Între anii 311-310 a.Chr., trupele romane au înfruntat armatele etrusce în apropierea coloniei Sutrium, dar niciuna dintre ciocniri nu s-a dovedit decisivă. În 309 a.Chr., strategia inspirată aplicată de Q. Fabius Rullianus a deschis romanilor calea spre victorie. O divizie romană a rămas la Sutrium, de unde ameninţa sudul Etruriei. Sub conducerea lui Q. Fabius Rullianus, cea mai puternică armată romană a mărşăluit prin Umbria, reuşind să ajungă, printr-o deplasare în flanc, în partea nordică a Etruriei. Manevra comandantului roman a divizat şi a slăbit trupele inamicului. În acelaşi an 309 a.Chr., armatele etrusce au fost înfrânte la Sutrium şi în bătălia decisivă de la Perusia. La scurt timp, cetăţile Arretium, Cortona şi Perusia au încheiat cu Roma un armistiţiu valabil pentru 30 de ani. Alte oraşe etrusce aflate sub arme au pus capăt ostilităţilor în 308 a.Chr. Tarquinii a semnat un armistiţiu pentru 40 de ani, în timp ce alţi combatanţi au primit un tratat asemănător, valabil însă doar pe un singur an.

 

Download