GOLDEN STATERS FROM THE COLLECTIONS OF THE HISTORY MUSEUM OF GALAŢI

AUTHOR: Aurel VÎLCU, Costel ILIE

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 61-76.

 

Abstract

The article presents 20 Staters enclosed in the treasuries found at Dăeni, Tulcea County, and Mărăşeşti, Vrancea County, all preserved in the collections of the History Museum of Galaţi. Twelve Staters, among which five are of Alexander type, and seven of Lysimachus type, all belonging to the treasury discovered in 1956 at Dăeni, Tulcea County, were published for the first time in 1981, by B. Mitrea (who published only the images of 4 pieces). After investigating the coins, we noticed that six of them originate from some other workshops. We approached the ascription and the chronology of the Staters preserved in the History Museum of Galaţi referring also to those pieces from the treasury found at Dăeni, that had been published during the previous years. Most probably, the treasury from Dăeni was buried between 255 and 245 B.C.

From the treasury discovered in 1909 in Mărăşeşti, Vrancea County, the History Museum of Galaţi preserves 8 Staters of Alexander type, handed over to the Museum by the Police of Galaţi, in 1967. The coins are posthumous Staters issued in Babylon, Magnesia ad Maeandrum, Aradus, Abydos, Amphipolis and in an unidentified workshop from the East.

 

STATERI DE AUR DIN COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE DIN GALAŢI

Rezumat

Articolul prezintă 20 de stateri din componenţa tezaurelor descoperite la Dăeni, în judeţul Tulcea, şi la Mărăşeşti, în judeţul Vrancea, păstrate în colecţiile Muzeului de Istorie din Galaţi. 12 stateri, dintre care 5 sunt de tip Alexandru iar 7 de tip Lysimach, toate piesele făcând parte din tezaurul descoperit în 1956 la Dăeni, jud. Tulcea, au fost publicaţi pentru întâia oară în 1981, de B. Mitrea (care a ilustrat doar 4 piese). În urma verificării pieselor, s-a putut observa căş ase din ele au fost executate în alte ateliere. Discuţia referitoare la atribuirea şi la cronologia staterilor păstraţi în colecţiilor Muzeului de Istorie din Galaţi face referire şi la acele piese din tezaurul de la Dăeni care au fost publicate în anii anteriori. Cel mai probabil, data ascunderii tezaurului de la Dăeni este situată undeva în perioada 255-245 î.Chr.

Din tezaurul descoperit în 1909 la Mărăşeşti, jud. Vrancea, în colecţiile Muzeului de Istorie din Galaţi se găsesc opt stateri de tip Alexandru, predate Muzeului în 1967, de către fosta Miliţie din Galaţi. Este vorba despre stateri postumi, realizaţi în Babilon, Magnesia ad Maeandrum, Aradus, Abidos, Amphipolis şi într-un atelier neidentificat din Est.

 

Download