THE PREVENTIVE RESEARCH FROM NEGRILEŞTI – SCHOOL YARD SITE, 2011 CAMPAIGN

AUTHORS: Costel ILIE, Mircea NICU, Adrian ADAMESCU, Paul CIOBOTARU, Daniela ALECSA

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 7-20.

 

Abstract

The archaeological research at Negrileşti – School Yard Site continued in 2011 as well through the study of three units, SM1 magisterial section (70m/2m) and Boxes 1 (2m/2) and 2 (6m/4m).

The research of these units revealed three dwellings specific to Sântana de Mureş – Černjachov culture, two habitation complexes from the modern age, 26 holes dating to the Bronze Age, the Post-Roman age (IVth century AD) and the modern age; a hearth, as well as several material remnants from the XVIIIth-XIXth centuries (cellar, water duct, ceramics, metal, glass).

The research carried out in Negrileşti – School Yard site in 2011 confirms once more the continuous human habitation in different historical periods and, especially, in the IVth-Vth centuries, Sântana de Mureş – Černjachov – type discoveries being extremely numerous.

 

SITUL „NEGRILEŞTI-CURTEA ŞCOLII”. CERCETARE PREVENTIVĂ 2011

Rezumat

Cercetările arheologice au continuat în situl Negrileşti, jud. Galaţi şi în anul 2011, prin studierea celor trei unităţi de săpătură practicate, secţiunea magistrală SM 1(70m/2m), şi casetele Cas. 1(2m/2m), Cas.2(6m/4m).

Cercetarea acestor unităţi de săpătură a permis punerea în evidenţă a trei locuinţe specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov, a două complexe de locuire din epoca modernă, a 26 de gropi datate în epoca bronzului, postromană (secolul IVp. Chr.) și modernă; o vatră, precum şi a unor resturi materiale din perioada secolelor XVIII-XIX (beci, conductă de aducţiune a apei, ceramică, metal, sticlă).

Cercetarea efectuată în situl Negrileşti-Curtea Şcolii, în anul 2011, confirmă încă odată continua locuire umană în diferite perioade istorice şi îndeosebi în perioada secolelor IV-V, descoperirile de tip Sântana de Mureş-Cerneachov, fiind extrem de numeroase.

 

Download