ROMANIA’S RELATIONS WITH THE INTERNATIONAL TERROR MOVEMENTS IN THE 1970s-1980s

AUTHOR: George ENACHE

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 267-290.

 

Abstract

The article offers a new analysis of the data regarding the connections between the former organization, the Securitate, and the international terror movements, especially the group led by the famous Carlos the “Jackal”. These connections are analysed in the context of the international relations from the last period of the Cold War and of the internal and external politics carried by the regime of Nicolae Ceauşescu.

From a documentary perspective, our study reveals that the amount of certain information regarding the relations of the Communist Romania with the international terror movements is extremely scarce. Mostly, we have purely propagandistic works or works promoting rumours lacking any solid proof. Nevertheless, based on our actual documentary situation and on an analysis of the historical context, historical logic allows us to state that, undoubtedly, the Securitate deployed terrorist acts, targeting especially the Romanian emigrants that opposed Communism. Most of these acts were carried by agents of the Securitate and not by members of the international terror movements. The certain proofs regarding the collaboration between the Romanian secret services and the terror movements are very scarce and, undoubtedly, this alleged collaboration was highlighted by an external propaganda aiming at compromising Nicolae Ceauşescu, who, until the middle of the 80s, enjoyed a positive image in the Western World.

 

RELAŢIILE ROMÂNIEI CU MIŞCAREA TERORISTĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN ANII ’70 – ’80

Rezumat

Scopul articolului este de a reevalua informaţia existentă în ceea ce priveşte legăturile stabilite între fosta Securitate şi organizaţiile teroriste internaţionale, în special gruparea condusă de cunoscutul Carlos „Şacalul” şi analiza acestor contacte în contextul relaţiilor internaţionale din perioada de sfârşit a Războiului Rece şi al politicii interne şi externe dusă de regimul Nicolae Ceauşescu.

Din punct de vedere documentar, analiza noastră relevă cantitatea extrem de redusă de informaţie sigură în ceea ce priveşte problema relaţiilor României comuniste cu mişcarea teroristă, locul fiind ocupat de multe lucrări cu caracter pur propagandistic sau care vehiculează legende nedemonstrate. În stadiul actual de documentare, pe baza analizei contextului istoric şi al urmăririi logicii istorice, se poate afirma fără îndoială că Securitatea a întreprins acţiuni cu caracter terorist, ţinta fiind în special emigraţia română anticomunistă. Majoritatea acestor acţiuni au fost realizate de agenţi ai Securităţii şi mai puţin de reprezentanţi ai unor grupări teroriste internaţionale. Dovezile sigure despre colaborarea dintre serviciile secrete româneşti şi organizaţiile teroriste sunt foarte puţine şi, în mod sigur, aceasta colaborare a fost exagerată de o propagandă externă interesată să compromită pe Nicolae Ceauşescu, care, până la jumătatea anilor 80, beneficiase de o imagine favorabilă în Occident.

 

Download