COORDINATES OF THE ECONOMIC STRATEGY IN COMMUNIST ROMANIA (1953-1989)

AUTHOR: Liviu ŢĂRANU

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 257-266.

 

Abstract

The entire economic policy practiced by the Romanian Workers’ Party / Romanian Communist Party between 1948 and 1989 is treated with indifference at present, historians relegating this topic to a secondary plane. In spite of this, the economic strategies, their application and results must be known in order to understand the entire social, cultural and material complexity of Communism.

Our study approaches one of the aspects of this issue, precisely the financial policies practised by the leaders of Romania during Communism. The impact of these policies is massive, both on the internal social environment and on the foreign relations of Romania, with the western world especially.

 

COORDONATE ALE STRATEGIEI ECONOMICE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ (1953-1989)

Rezumat

Întreaga politică economică practicată de PMR/PCR în perioada 1948-1989 este în prezent tratată cu indiferenţă, istoricii lăsând acest subiect într-un plan secund. În pofida acestui lucru, strategiile economice, aplicarea şi rezultatele lor trebuie cunoscute pentru a înţelege întregul complex social, cultural şi material existent în comunism.

Studiul nostru tratează una din laturile acestei probleme şi anume politicile financiare pe care le-au dus cei care au condus România în comunism. Impactul acestor politici este unul masiv atât asupra mediului social intern cât şi din punct de vedere al relaţiilor externe ale României, îndeosebi cu lumea occidentală.

 

Download