THE IMPRINT OF THE SECURITATE ON THE DESTINY OF A MAN OF CULTURE – NICOLAE CARANDINO (1905 – 1996)

AUTHOR: Florian BANU

 

Abstract

This study aims at reconstituting the way in which a bright journalist and man of culture, Nicolae Carandino, entered and remained in the attention of the political police for over forty years, practically until the fall of communism in Romania.

The used data were collected from the documents included in the surveillance files concerning Carandino along the years, as well as from memoirs.

We have depicted the main moments of his “evolution” as victim of the regime, from 1945-1947, we have followed Carandino’s destiny along his imprisonment years and, especially, during the eight years of home arrest, hybrid form of detention, in which the bars that separate the victim from the free world are no longer visible.

In the end, we have crayoned the life of this distinguished man of culture during his “blank” arrest, as he called his existence after his release from house arrest, emphasising his strength in resisting to all the pressures exercised over him along the time.

AMPRENTA SECURITĂŢII ASUPRA DESTINULUI UNUI OM DE CULTURĂ – NICOLAE CARANDINO (1905-1996)

Rezumat

Studiul îşi propune să reconstituie modul în care un strălucit ziarist şi om de cultură, Nicolae Carandino, a intrat şi s-a menţinut în atenţia poliţiei politice timp de peste patruzeci de ani, practic până la prăbuşirea regimului comunist din România.

Informaţiile utilizate au fost extrase din documentele reunite în cadrul dosarelor de urmărire ce i-au fost întocmite lui Carandino de-a lungul vremii, precum şi din lucrări cu caracter memorialistic.

Am redat principalele momente ale „evoluţiei” sale în postura de victimă a regimului începând cu anii 1945-1947, am urmărit destinul lui Carandino pe parcursul anilor de puşcărie şi, mai ales, pe perioada celor opt ani de domiciliu obligatoriu, formă hibridă de detenţie, în care gratiile ce despart victima de lumea liberă nu mai sunt vizibile.

În final, am creionat existenţa distinsului om de cultură în timpul arestării „în alb”, cum numea acesta existenţa sa după eliberarea din domiciliu forţat, reliefând tăria cu care a ştiut să reziste tuturor presiunilor exercitate asupra sa de-a lungul timpului.

 

Download