INVESTMENTS OF FOREIGN CAPITAL IN THE ROMANIAN ECONOMY AT THE BEGINNING OF THE XXth CENTURY

AUTHOR: Daniela BUŞĂ

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 205-218.

 

Abstract

Taking its stand on statistic data, the study analyses the type, the amount and the economic impact of the investments of foreign capital in Romania, at the beginning of the XXth century. Foreign capital played an important role in the development of the modern economical relations in Romania, but, since the major objective pursued by the investors was their own profit, the area of the these investments was drastically limited to those fields engendering a certain and fast profit. The exploitation of the mineral resources (especially oil) and the projects of development of the infrastructure, having the Romanian state as a partner, were particularly preferred. On the other side, the industry lacked noticeable investments and, therefore, it remained at a backward stage of development.

The analysis of the flow of foreign capital to Romania also represents an aid to a proper understanding of the geopolitical interests involving Romania around the time of the WWI.

 

INVESTIŢII STRĂINE DE CAPITAL ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Rezumat

Studiul îşi propune să analizeze, pornind de la date statistice, natura, volumul şi impactul economic al investiţiilor străine de capital în România la începutul secolului XX. Capitalul străin a jucat un rol important în dezvoltarea relaţiilor economice moderne în România, însă obiectivul fundamental urmărit de investitori (profitul) a limitat drastic aria acestor investiţii în zone în care câştigul era rapid şi sigur. O importanţă deosebită a fost acordată activităţii de extragere a resurselor minerale (în special petrolul) şi proiectelor de dezvoltare de infrastructură, în care statul român era partener. În acest timp, industria prelucrătoare, lipsită de investiţii semnificative, a rămas la un stadiu rudimentar.

În acelaşi timp, analiza fluxurilor de capital străin contribuie la înţelegerea intereselor geopolitice care au acţionat asupra României în preajma primului război mondial.

 

Download