SOME INFORMATION REGARDING THE PRISONS OF GALAŢI AT THE MIDDLE OF THE XIXTH CENTURY

AUTHOR: Constantin ARDELEANU

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 163-168.

 

Abstract

As few information is kown regarding the situation of the prisons from Galaţi during the period of the Règlements Organiques, this paper brings to the fore two interesting testimonies regarding the condition of the prisoners from Galaţi: the unpublished reports written by the British vice-consul at Galaţi, Charles Cunningham, and by doctor Wagner, who accompanied the British official in his visit to the local prison, in March 1845, after the death of a British citizen in the prison of Galaţi, and the details provided in his travel journal by Benjamin Nicolas Marie Appert, general chief of the French prisons, who visited the Romanian Principalities in 1851.

 

CÂTEVA INFORMAŢII PRIVIND ÎNCHISORILE DIN GALAŢI LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Rezumat

Cum puţine informaţii sunt cunoscute în legătură cu situaţia peniteciarelor din Galaţi în perioada regulamentară, acest scurt articol pune în valoare două mărturii interesante despre situaţia deţinuţilor din Galaţi: rapoartele inedite redactate de vice-consulul britanic la Galaţi, Charles Cunningham, şi de medicul Wagner, ce l-a însoţit la închisoarea oraşului, în martie 1845, după ce un supus britanic a murit acolo; informaţiile neutilizate lăsate în jurnalul său de călătorie de francezul Benjamin Nicolas Marie Appert, călător prin spaţiul românesc în anul 1851.

 

Download