VASELE DIN LUT DESCOPERITE ÎN AŞEZAREA DIN EPOCA ENEOLITICĂ DE LA SECIU (JUD. PRAHOVA)

AUTHOR: Alin FRÎNCULEASA

THE CLAY POTS DISCOVERED IN THE ENEOLITHIC SETTLEMENT OF SECIU (PRAHOVA COUNTY)

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 5-38.

Abstract

This article intends to analyze the ceramics, more precisely the lot of complete or fragmentary clay pots discovered in the eneolithic site of Seciu (Prahova county), in 2009. The approach is only a preliminary one, in which the typological analysis will prevail. We consider such an approach as a useful one, since materials from this category, analyzed and published, are rare for this geographical area. Although the archaeological research covered only a small surface, the ceramic samples we collected are quite representative. The lot is very rich and diversified, encompassing most of Gumelnita’s eneolithic ceramic typologies from Walachia.

VASELE DIN LUT DESCOPERITE ÎN AŞEZAREA DIN EPOCA ENEOLITICĂ DE LA SECIU (JUD. PRAHOVA)

Rezumat

Articolul analizează ceramica, fie că este vorba despre vase întregi sau doar despre fragmente, descoperită în situl eneolitic de la Seciu (jud. Tulcea), în timpul campaniei din 2009. Studiul este doar unul preliminar, în care va predomina analiza tipologică. Considerăm că o astfel de abordare este de mare folos, întrucât materialele ceramice din această categorie, analizate şi publicate până acum, sunt rare pentru această zonă geografică. Deşi cercetările arheologice s-au întins pe o suprafaţă oarecumusă, materialul ceramic recoltat cu această ocazie este destul de reprezentativ. Lotul este bogat şi variat, înglobând majoritatea tipologiilor ceramice ale culturii Gumelniţa, din Valahia.

Download