UTILIZATION OF PIGMENT OCHRES IN THE LATE PALEOLITHIC SITE OF ANETOVKA II (THE STEPPE OF SOUTH BUG RIVER, UKRAINE)

AUTHOR: Alla Vasiljevna GLAVENCHUK

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 65-78.

Abstract

The excavations from the Late Paleolithic site of Anetovka II (XIX-XVIII millenials BC), a settlement of bison hunters, situated in the Steppe of the South Bug (Ukraine), gave evidence of an intensive utilization of pigment ochres in form of mineral raw material, colored patches of soil, ochres decorations and articles, “mineral pencils”, painted bison skulls and shoulder-blades. The collection of Anetovka II ochre items also includes minerals of various sizes, their total weight being of over 4 kg. The ochres of Anetovka II are of yellow, orange, red, cherry and claret-colored shades. The ochres of Anetovka II were studied by the geologist and petrographer V.F. Petrun, who undertook field and laboratory investigation (macro and micro, with polarizing microscope), that cleared up two main sources of ochres from Anetovka II – Krivoy Rog iron-stone basin (“foreign” raw material) and the area of the South Bug river (local raw material).
Particularly worth mentioning is the series of unique, specially manufactured, tiny (less than 1 cm) beads. These items were made of small red-shaded stones. Besides them, larger pendants with holes are also present.
Large pieces of ochre were utilized not only as the source of paints, but also for the manufacture of articles. Zoomorphic figures made of ochre minerals are present at the site among the items of mobile art.
The description and systematization of the different finds that are related to ochre utilization in this site allow us to reconstruct the different stages of paint manufacture and application “chain”. The ochre finds on Anetovka II are related to different objects of the cultural layer and reflect certain stages of primitive culture development, being an “echo” of the ancient religious conceptions and aesthetic preferences.

UTILIZAREA PIGMENŢILOR DE OCRU ÎN SITUL DIN PALEOLITICUL SUPERIOR DE LA ANETOVKA II (STEPA BUGULUI DE SUD, UCRAINA)

Rezumat

Cercetările arheologice efectuate în situl Anetovka II (Paleoliticul superior, mileniile XIX-XVIII î.e.n.), o aşezare a vânătorilor de bizoni din Stepa Bugului (Ucraina), au scos la iveală utilizarea intensă a ocrului, sub formă de pigmenţi, material mineral brut, bucăţi de pământ colorat, decoraţii şi obiecte din ocru, „creioane minerale”, cranii şi omoplaţi de bizon pictate. Colecţia obiectelor ce implică ocrul din situl Anetovka II conţine şi minerale de diferite dimensiuni, în greutate totală de peste 4 kg. Ocrul de la Anetovka II este de culoare galbenă, orange, roşie, vişinie sau de o nuanţă purpurie. Aceste tipuri de ocru au fost studiate de geologul şi petrograful V.F. Petrun, care a întreprins atât o cercetare de teren cât şi una de laborator (macro şi micro, cu ajutorul microscopului polarizator). Acestea au indicat două surse principale ale ocrului de laAnetovka II – zăcămintele de fier din zona Krivoy Rog-ului (materie primă “de import”) şi regiunea Bugului de Sud (materie primă autohtonă).
Îndeosebi demne de a fi menţionate sunt nişte mărgele de tip unic, confecţionate într-un mod aparte, de dimensiuni foarte mici (mai mici de 1 cm). Aceste obiecte au fost confecţionate din pietricele de culoare roşie. De asemenea, sunt de găsit şi pandative mari, cu orificii.
Bucăţile mari de ocru au fost utilizate nu doar pentru producerea pigmenţilor ci şi pentru confecţionarea a diverse obiecte. Printre obiectele de artă mobiliară descoperite în acest sit, se găsesc şi figurine zoomorfe confecţionate din ocru mineral.
Descrierea şi sistematizarea diferitelor descoperiri care depun mărturie cu privire la utilizarea ocrului în acest sit permit reconstituirea diferitelor etape ale procesului de producere a pigmenţilor şi de aplicare a lor. Descoperirile legate de ocru de la Anetovka II constau din diferite obiecte găsite în stratul de cultură şi reflectă anumite etape ale dezvoltării culturii primitive, reprezentând un “ecou” al vechilor concepţii religioase şi preferinţe estetice.

Download