O VEDUTĂ INEDITĂ A ORAŞULUI GALAŢI, DIN ANUL 1835

AUTHOR: Cristian–Dragoş CĂLDĂRARU

UN UNPUBLISHED IMAGE OF THE TOWN OF GALAŢI, FROM 1835

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 71-78.

Abstract

A little known image of the town of Galaţi appears on a topographic plan, dating from April 4-th 1835, enriching the poor representational documentation regarding this old Moldavian port on the Danube. The image dates from a period when the authorities attempted to develop, modernize and embellish the town which, starting with 1836, would acquire the status of Porto-franco Town.
The author of this yet unpublished painting representing the town of Galaţi succeeded in depicting the activities from the port, where it can be noticed a paddle steamer traveling from Vienna, through Galaţi, until Constantinople and return. On the high terrace of the Danube, there are some buildings and three churches, and in background two villages from the neighborhood of the town and Brateş lake are depicted.

O VEDUTĂ INEDITĂ A ORAŞULUI GALAŢI, DIN ANUL 1835

Rezumat

O imagine inedită a oraşului Galaţi, apare pe un plan topografic din 4 aprilie 1835, îmbogăţind astfel rarele documente cu reprezentări imagistice ale acestui vechi port fluvial al Moldovei. Este perioada când se făceau demersuri pentru dezvoltarea, modernizarea şi înfrumuseţarea oraşului Galaţi, care din 1836 devine oraş Porto-franco.
Autorul acestei reprezentări picturale, inedită, a oraşului Galaţi, a surprins activitatea din portul Galaţi, în care apare şi o navă cu aburi şi zbaturi, care circula pe ruta  Viena – Galaţi  –  Constantinopol şi retur. Pe faleza înaltă a Dunării apar clădiri şi trei biserici, iar în planul îndepărtat sunt reliefate două sate din apropierea oraşului Galaţi precum şi balta Brateş.

Download