UN PUMNAL SCITIC DESCOPERIT LA BUCIUMENI, JUDEŢUL GALAŢI

AUTHOR: Paul CIOBOTARU, Daniela ALECSĂ

A SCYTHIAN DAGGER FOUND AT BUCIUMENI, GALATI COUNTY

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 7-12.

Abstract

In 1965, at the Mixed Museum from Tecuci, Galati County, an iron dagger, of akinakes type, was brought. It was found accidentally, during some agricultural works, in the village of Buciumeni.
We don’t know the archeological context of its discovery, nor the exact place where it was found. Being accidentally discovered, no precise dating of the dagger is possible; we can only date it by analogy with other items of akinakes type found in Moldavia.
The dagger, although eaten by rust, is fully preserved. After the application of a conservation treatment, all the characteristics of this type of dagger could be seen. It belongs to the well known type of akinakes with a hilt guard at the haft and a horizontal bar, usually found in Moldavia, the other category of akinakes being the one with a haft that ends in antennas.
A typological classification was done by Prof. Alexandru Vulpe, based on the items discovered at Ferigele. Prof. Vulpe dated those items between 550-450 B.C., more precisely in the first half of this period.
Analyzing all the information regarding this type of dagger and correlating it with our discovery, we may date the Scitic dagger discovered at Buciumeni in the period beteween the second half of VIth century and the first half of the Vth century B.C..
Analogies for this dagger we can find in Moldavia, at Bălăbăneşti (Galaţi county); Bâcu, commune Ipatele (Iaşi county); Bârseşti (Vrancea county); Găneşti, commune Cavadineşti (Galaţi county); Măcişeni, commune Corni (Galaţi county).
Although the daggers accidentally found in Moldavia belong to the Scythian type of daggers, they can’t represent a proof for the Scythian presence in Moldavia. They rather reveal the use of Scythian weapons by the local population from Moldavia or indicate the production of such weapons in some centers outside the Scythian boundaries , imitating the type of daggers specific to the Scythian fighters.

UN PUMNAL SCITIC DESCOPERIT LA BUCIUMENI, JUDEŢUL GALAŢI

Rezumat

În 1965, la Muzeul Mixt din Tecuci, jud. Galaţi, a fost adus un pumnal de fier, de tip akinakes, descoperit accidental în timpul lucrărilor agricole din comuna Buciumeni.
Nu ştim dacă, odată cu el, au mai apărut şi alte obiecte de interes arheologic şi nu nici nu cunoaştem cu exactitate locul unde a fost găsit. Fiind descoperit accidental, nu se poate face o datare precisă a pumnalului; putem totuşi să îl încadrăm cronologic prin analogie cu alte exemplare de tip akinakes descoperite în Moldova.
Deşi este mâncat de rugină, pumnalul se păstrează în întregime. După aplicarea unui tratament de conservare, au putut fi remarcate toate caracteristicile acestui tip de pumnal. Pumnalul face parte din aria binecunoscutelor akinakes-uri cu gardă la mâner şi bară orizontală dreaptă, descoperite pe teritoriul Moldovei, spre deosebire de cealaltă categorie la care mânerul se termină în antene.
Al. Vulpe, pe baza exemplarelor descoperite la Ferigile, presupune că majoritatea pumnalelor din spaţiul carpato-dunărean se încadrează în acelaşi orizont cronologic, adică între 550-450 a. Chr., cu precădere în prima jumătate a intervalului.
Astfel, analizând toate aceste informaţii şi corelându-le cu descoperirile din jur, încadrăm pumnalul de la Buciumeni în a doua jumătate a sec. al VI-lea şi prima jumătate a sec. al V-lea a. Chr.
Analogii pentru acest pumnal găsim în Moldova la Bălăbăneşti (jud. Galaţi); Bâcu, comuna Ipatele (jud. Iaşi); Bârseşti (jud. Vrancea); Găneşti, comuna Cavadineşti (jud. Galaţi); Măcişeni, comuna Corni (jud. Galaţi). Pumnalele descoperite în Moldova, în mod întâmplător, deşi se încadrează în tipologia pumnalelor scitice, nu pot constitui dovada unei prezenţe scitice în Moldova. Pot fi considerate, eventual, descoperiri care reprezintă, mai curând, vehicularea unor asemenea arme de provenienţă scitică, de către populaţia locală din Moldova, sau indicând producerea unor asemenea arme în unele centre din afara hotarelor Sciţiei, imitându-se tipurile de pumnale specifice luptătorilor sciţi.

Download