UN FRAGMENT DE INSCRIPŢIE ELENISTICĂ DESCOPERITĂ ÎN CETĂŢUIA GETICĂ DE LA BĂRBOŞI – GALAŢI

AUTHOR: Silviu SANIE

A FRAGMENT OF A HELLENISTIC INSCRIPTION DISCOVERED IN THE GETIC FORTRESS FROM BĂRBOŞI-GALAŢI

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 7-24.

Abstract

The marble fragment, which has a text written in Greek script engraved on it, was discovered in a house belonging to the last layer (D3) of the Getic fortress from Bărboşi-Galaţi.
It is still possible to perceive 31 letters (with a height between 0.67 cm – 1.27 cms) on the marble fragment (16.6 cms in length, 5.7-5.9 in width, with a maximum thickness of 9.2 cms). The letters are disposed on six raws, not uniformly aligned, but starting, each of them, from a point situated to the right from the beginning of the previous raw (figure 1).
It was not possible to identify any proper name in the text. There were several proposals of restoring the full text, which were base don the hypothesis that the piece represented a fragment from a marble stela on which a honorific decree was engraved. The duct of the letters could suggest a dating of the inscription during the III-rd century, eventually at the beginning of the II-nd century B.C. Most probable, the full text of the inscription referred to a basileus and to a polis. The name of the polis started with the letters LY and it could have been Lysimacheia, though there were some other polises whose names started with LY.
A word meaning both „summer” and „crop” suggests that the text might have mentioned the problems faced by some colonies in their relation with some populations. Such situations are signaled in several inscriptions, such as the well-known decree in the honor of Agathocles, the son of Antiphilos (ISM, 1,15).
The marble fragment was re-used and the article presents several notes and images retraced on it, also making some comments on the fragments of script identified on it.
We also issue several hypothesis regarding the unexpected presence of this fragment of inscription in a Dacian fortress. The reference to some migratory populations and the sketching of several such people on the marble fragment could suggest that it was re-used during the last decades of the I-st century A.D. The author claims that the fortress from Bărboşi was conquered by the Romans during their first war with the Dacians.

UN FRAGMENT DE INSCRIPŢIE ELENISTICĂ DESCOPERITĂ ÎN CETĂŢUIA GETICĂ DE LA BĂRBOŞI – GALAŢI

Rezumat

Fragmentul de marmură pe care este gravată o inscripţie cu litere greceşti a fost descoperit într-o locuinţă din ultimul nivel de locuire (D3) din cetăţuia getică de la Barboşi – Galaţi.
Pe fragmentul (Lţ. 16,6 cm; ln. Medie 5,7 -5,9 cm; gr. max. 9,2 cm) mai sunt vizibile 31 de litere (în. 0,67 – 1,27cm) dispuse pe şase rânduri al căror început se deplasează succesiv spre dreapta. (Fig. 1).
Din textul păstrat nu a putut fi separat vreun nume propriu. Au fost propuse unele întregiri care ar justifica ipoteza că este un fragment dintr-o stelă pe care era gravat un decret onorific. (Fig.2) Ductul literelor ar indica datarea inscripţiei în secolele III eventual începutul sec. II a. Chr. Textul inscripţiei, conform unor completări foarte probabile, cuprinde menţiunea unui basileu şi a unui polis. Numele polisului începea cu literele Ly şi poate fi Lysimacheia dar sunt şi alte polisuri cu prima silabă Ly (n.11).
Un cuvânt care semnifică „vară” dar şi „recoltă” ar putea fi eventual corelat cu menţiunea unor situaţii dificile a unor colonii în raporturile cu unele populaţii, cum sunt semnalate în mai multe inscripţii, precum în cunoscutul decret în onoarea lui Agathocles fiul lui Antiphilos (ISM,1,15).
Fragmentul de marmură a fost reutilizat şi sunt prezentate unele însemnări şi imagini recuperate şi unele comentarii asupra vocabulelor recoltate.
Sunt prezentate câteva ipoteze asupra prezenţei insolite a acestui fragment de inscripţie într-o cetăţuie dacică. Menţionarea şi ilustrarea unor migratori ar putea situa cronologic reutilizarea fragmentului în ultimele decenii ale secolului I p.Chr., cetăţuia de la Barboşi fiind, în opinia autorului, cucerită în urma primului război daco – roman.

Download