UN EXEMPLAR DIN PRIMA MAŞINĂ DE SCRIS GERMANĂ MARCA HAMMONIA, DIN COLECŢIA „ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ” A MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI

AUTHOR: Valentin BODEA

ONE ITEM OF THE FIRST GERMAN TYPEWRITER, HAMMONIA, FROM THE „SCIENCE AND TECHNICS” COLLECTION OF „PAUL PĂLTĂNEA” HISTORY MUSEUM OF GALAŢI

Danubius, XXXVI, Galaţi, 2018, pp. 423-426.

Abstract

The typewriter Hammonia was invented by Andreas Hansen from Hamburg in 1882. In 1884, the company Guhl & Harbeck from Hamburg started its production. „Paul Păltănea“ History Museum of Galaţi owns such an item, as part of its „Science and Technics“ Collection (registered under no. 40374), manufactured between 1884-1885.

Download