ULTIMII ANI AI ITALIEI PREROMANE. OPERAŢIUNI MILITARE, COLONIZĂRI, TRANSFERURI DE POPULAŢIE ŞI NOI STATUTE JURIDICE (278-264 A.CHR.)

AUTHOR: Decebal NEDU

THE LAST YEARS OF PRE-ROMAN ITALY. MILITARY OPERATIONS, COLONIZATIONS, TRANSFERS OF POPULATION AND NEW JURIDICAL STATUTES (278-264 B.C.)

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 51-68.

Abstract

The period between 278-264 B.C. was conclusive for the fate of the Italic Peninsula. During this period of time, Rome gathered its efforts in order to anihilate the allies of the king Pyrrhus and to counteract the potential cores of resistance. The Roman campaigns affected the most regions of Italy, from the southern part till the northern zone of the peninsula. Simultaneously with these operations, Rome imposed security measures to consolidate its domination. Roman or Latin colonies were established in the strategic locations of Italy, in order to keep under control the important routes or to supervise certain regions. Also, there were seizures of territories and transfer of population, performed as security regulations as well. At last, the alliances brought the communities from Italy into a gradual state of dependence towards Rome, thus, setting up a lasting network of treaties organized on the principle of divide et impera.

ULTIMII ANI AI ITALIEI PREROMANE. OPERAŢIUNI MILITARE, COLONIZĂRI, TRANSFERURI DE POPULAŢIE ŞI NOI STATUTE JURIDICE (278-264 A.CHR.)

Rezumat

Perioada dintre anii 278-264 a.Chr. a fost decisivă pentru soarta peninsulei italice. În acest interval, Roma şi-a concentrat eforturile pentru anihilarea aliaţilor regelui Pyrrhos şi în vederea neutralizării centrelor potenţiale de rezistenţă. Campaniile trupelor romane au afectat cele mai multe regiuni ale Italiei, de la extremitatea sudică până spre aria nordică a peninsulei. Concomitent cu aceste operaţiuni, Roma a impus măsuri de securitate menite a-i consolida dominaţia. În punctele strategice ale Italiei au fost întemeiate colonii romane sau latine, pentru a controla rutele importante sau pentru a supraveghea anumite regiuni. De asemenea, întâlnim în aceşti ani confiscări de teritorii şi transfer de populaţie, operate tot ca reglementări de securitate. În sfârşit, alianţele au adus comunităţile din peninsulă într-o stare de dependenţă graduală faţă de Roma, constituind o reţea de tratate solidă, organizată pe principiul divide et impera.

Download