TENTATIVELE DE LEGALIZARE ALE OASTEI DOMNULUI ÎNTREPRINSE DE TRAIAN DORZ

AUTHOR: George SPIRIDON

TRAIAN DORZ’S ATTEMPTS TO LEGALIZE „GOD’S ARMY”

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 383-398.

Abstract

In 1948, shortly after Communism took over the power in Romania, the religious associations functioning within the Romanian Orthodox Church were abolished. Nevertheless, a revival group within the Romanian Orthodox Church continued to exist throughout the entire Communist age. This movement of spiritual revival is known as „God’s Army”.
Even if, as a matter of fact, God’s Army existed, both the Communist authorities and the leaders of the Romanian Orthodox Church didn’t recognize this movement, duet o several reasons. The first cause was the promotion of scientific atheism by the Communist government and the persecution of all the religious organisations, including some Orthodox priests and some undesired leaders of the Romanian Orthodox Church, such as the Bishop of Oradia, Nicolae Popovici. Another cause was the attempt to repress the religious feeling and to compromise the religious leaders through actions conducted by the major Communist organ of repression and terror, the Security. Within this context, the Christian poet and leader of the „Soldiers”, Traian Dorz, carried on his attempts to legalize God’s Army.
Based on the documents from the Archives of the Security and on the memoirs of Traian Dorz, our study depicts the processes through which Traian Dorz attempted to get the legalization of God’s Army, both in front of the Communist authorities and in front of the leaders of the Romanian Orthodox Church.

TENTATIVELE DE LEGALIZARE ALE OASTEI DOMNULUI ÎNTREPRINSE DE TRAIAN DORZ

Rezumat

Imediat după instaurarea regimului comunist din România, în 1948, asociaţiile religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe Române au fost desfiinţate. Cu toate acestea, o mişcare de renaştere spirituală din cadrul Bisericii Ortodoxe Române a existat clandestin pe întreaga durată a regimului comunist. Această mişcare de renaştere spirituală poartă denumirea de Oastea Domnului.
Chiar dacă Oastea Domnului exista de fapt, atât autorităţile regimului cât şi ierarhia Bisericii Ortodoxe Române nu au recunoscut această mişcare din mai multe cauze. Prima cauză a fost impunerea ateismului ştiinţific de către regimul comunist şi implementarea represiunii religioase asupra tuturor cultelor religioase, inclusiv asupra unor preoţi ortodocşi şi a unor ierarhi incomozi ai Bisericii Ortodoxe Române precum episcopul Oradiei, Nicolae Popovici. Un alt motiv este suprimarea sentimentului religios şi compromiterea liderilor religioşi prin intervenţia principalului organ de represiune şi teroare a regimului comunist şi anume Securitatea. În cadrul acestui context au avut loc acţiunile de legalizare a Oastei Domnului întreprinse de către poetul creştin şi lider al ostaşilor Traian Dorz.
Studiul de faţă reconstituie, pe baza documentelor din arhiva Securităţii şi din opera memorialistică a lui Traian Dorz, demersurile acestuia în vederea obţinerii legalizării Oastei Domnului, atât în faţa autorităţilor comuniste cât şi în faţa ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române.

Download