TRADIŢIA MUZICALĂ ÎN FAMILIA CANTEMIR

AUTHOR: Victor GHILAŞ

THE MUSICAL TRADITION OF CANTEMIR FAMILY

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 319-328.

Abstract

The material represents an interesting study in the field of Musicology, revealing the constantly attested musical preoccupations of the members of the princely family Cantemir, while residing in Russia. The study supplements with more information the cultural portrait of the one who was the author of the very valuable Treatise of Turkish Music.

TRADIŢIA MUZICALĂ ÎN FAMILIA CANTEMIR

Rezumat

Materialul reprezintă un interesant studiu de muzicologie, tratând despre frecvent atestatele preocupări muzicale ale membrilor familiei princiare a lui Dimitrie Cantemir, pe parcursul şederii lor în Rusia. Studiul aduce noi elemente la portretul cultural al autorului foarte valoroasei lucrări, Tratat de muzică turcească.

Download