TIMP LIBER ŞI MONDENITATE ÎN GALAŢII SFÂRŞITULUI DE SECOL XIX ŞI ÎNCEPUTULUI DE SECOL XX

AUTHOR: Elena-Ingrid BAHAMAT

LEISURES AND PUBLIC LIFE IN GALAŢI, AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 97-126.

Abstract

At the crossing between the 19th and the 20th centuries, the daily leisure and the occasional ones succeeded in a specific rhythm, according to the social condition, to the profession, to the degree of involvement in the public life and to the education of the people. Last but not least, the season determined the ways the inhabitants of Galaţi used to spend their leisure.
Whether young or old, man or woman, of Romanian or foreign origin, poor or rich, every inhabitant of Galaţi had at his disposal a broad variety of choices, relaxing and instructive, regarding the ways to spend his leisure, either in private or in public. In time, many private ways of spending the leisure turned into public ways.
Our imaginary journey to the town of Galaţi of one century ago reveals the charm of those times, enchanting even for us, today.

TIMP LIBER ŞI MONDENITATE ÎN GALAŢII SFÂRŞITULUI DE SECOL XIX ŞI ÎNCEPUTULUI DE SECOL XX

Rezumat

Succesiunea timpului liber obişnuit şi a celui ocazional a avut un ritm indus, la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, diferenţiat pentru variate categorii de locuitori, în funcţie şi de clasa socială căreia îi aparţineau, de profesiune şi de implicarea în viaţa publică, de educaţie şi, nu în ultimul rând, de anotimp.
Tânăr, matur, bărbat, femeie, român, străin, sărac sau bogat, fiecare gălăţean şi-a putut alege variante relaxante, instructive, obişnuite sau mondene, specifice timpului numit liber. În limite mai mult sau mai puţin perceptibile, o anumită manieră de petrecere a timpului liber putea deveni mondenitate. O astfel de excursie imaginară în timpul liber al gălăţenilor de altădată evocă cert pitorescul epocii al cărei chic încântă şi astăzi.

Download