VALEA TROTUŞULUI. ASPECTE PRIVIND CULTIVAREA PĂMÂNTULUI ÎN ENEOLITIC

AUTHOR: Ioan VASILIU

THE TROTUŞ VALLEY. ASPECTS CONCERNING THE CULTIVATION OF LAND DURING THE CHALCOLITHIC

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 29-46.

Abstract

The paper presents the artefacts discovered in the Cucuteni settlements from the Trotuş Valley, that stand as a proof for the cultivation of the land in the above mentioned area, during the Chalcolithic. The raw material – the antler – was locally obtained and, in case of most of the items, their execution involved technical processes such as cutting, shaping and piercing.
The study also exposes several auxiliary tools, a grinder and some rubbers/crushers, used by the inhabitants of the Cucuteni settlements for producing flour, through grinding. Moreover, the study will deal with two big pieces of pottery, used for storage.
The items presented stand as proofs both for the cultivation of land and for the pottery, stone and antler craftsmanship, through prehistorical technologies.

VALEA TROTUŞULUI. ASPECTE PRIVIND CULTIVAREA PĂMÂNTULUI ÎN ENEOLITIC

Rezumat

Lucrarea de faţă are drept scop o trecere în revistă a artefactelor descoperite în aşezările cucuteniene de pe Valea Trotuşului, artefacte ce reprezintă dovada indirectă a cultivării plantelor în arealul mai sus amintit, în Eneolitic. Materia primă – cornul de cerb – a fost procurată pe plan local iar, pentru realizarea unora dintre aceste unelte, au fost utilizate ca procedee tehnice: debitajul, fasonarea şi perforarea.
De asemenea, vor fi prezentate şi unelte auxiliare, o râşniţă şi câteva frecătoare / zdrobitoare, folosite de către comunitarii aşezărilor cucuteniene pentru obţinerea făinii, prin procedeul măcinişului, precum şi două recipiente de dimensiuni mari, în care erau stocate recoltele.
Piesele prezentate aduc dovezi atât în favoarea cultivării pământului, cât şi în favoarea prelucrării, prin tehnologii preistorice, a lutului, pietrei şi cornului de cerb.

Download