ORAŞUL GALAŢI ÎN TIMPUL PRIMARIATULUI LUI ȘTEFAN H. ȘTEFAN (IANUARIE 1925 – IULIE 1926). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE DIN COLECŢIA „DOCUMENTE” DIN CADRUL MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI

AUTHOR: Mariana-Delia POHRIB

THE TOWN OF GALAŢI DURING THE MAYOR MANDATE OF ŞTEFAN H. ŞTEFAN (JANUARY 1925 – JULY 1926). BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES FROM THE „DOCUMENTS” COLLECTION OF „PAUL PĂLTĂNEA” HISTORY MUSEUM OF GALAŢI

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 175-218.

Abstract

Ştefan H. Ştefan, an Armenian ethnic, the owner of an impressive fortune, consisting mainly of real estate properties, was known during his age as „the man with 100 houses”. An outstanding personality of the town of Galaţi, between January 1925 and July 2016, he held the function of president of the Interim Commission. In this position, his major accomplishment was the implementation of some measures that favored the economic, social and cultural development of the town. Through these actions, he received not only the appreciation of the people of his times, but also of the next generations.

He also displayed a great philanthropic spirit, donating his salaries to „Principele Mircea” infant care society, to „Alinarea” asylum. He also stood for granting subventions to the „Association of the Students from Covurlui”, to the „Society for the Prevention of Tuberculosis”, to „Tălăşman” children colony and also to the museum created at Boys School no. 6.

A supporter of industrial development, he gave in rent his lands from Ţiglina estate to some industrial establishments, started the buying-selling procedures for the parcels from Ţiglina estate, dedicated to the building of houses for the population of the town, promoted the development of the tramway network by concluding some contracts with the „Society of the Tramways from Galaţi”.

The study aims at depicting the personality of the Mayor Ştefan H. Ştefan and a brief account of the major accomplishments of his mandate. It is based on the documents found in the National Archives, „V.A. Urechia” Library of Galaţi and „Paul Păltănea” History Museum of Galaţi.

ORAŞUL GALAŢI ÎN TIMPUL PRIMARIATULUI LUI ȘTEFAN H. ȘTEFAN (IANUARIE 1925 – IULIE 1926). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE DIN COLECŢIA „DOCUMENTE” DIN CADRUL MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI

Rezumat

Ștefan H. Ștefan, de etnie armeană, posesor al unei averi impresionante în domeniul imobiliar, cunoscut în epocă drept „Omul cu 100 de case”,  una din personalitățile marcante ale orașului  Galați, a deținut funcția de preşedinte al Comisiei Interimare în perioada ianuarie 1925 – iulie 1926, context în care s-a remarcat prin implementarea unor măsuri care s-au dovedit a fi vectori de dezvoltare economică, socială și culturală a orașului Galați, fapt care a atras aprecierea contemporanilor și recunoașterea posterității.

A făcut dovada spiritului filantropic donându-și salariile Societăţii pentru îngrijirea copiilor sugari „Principele Mircea” şi  Azilului „Alinarea”; de asemenea, a susținut acordarea de subvenții Asociaţiei Studenţilor Covurluieni, „Societății pentru Profilaxia Tuberculozei”, Coloniei de copii „Tălăşman” şi muzeului înfiinţat pe lângă Şcoala de Băieţi nr. 6.

Adept al dezvoltării industriei, a închiriat terenurile de pe moşia Ţiglina unor stabilimente industriale; a demarat activitatea de vânzare-cumpărare a loturilor parcelate în moşia Ţiglina în vederea construirii de locuinţe pentru populația orașului și a promovat dezvoltarea reţelei de tramvai prin încheierea unor contracte cu Societatea Tramvaielor din Galaţi.

Studiul își propune o creionare a personalității  primarului Ștefan H. Ștefan, și o trecere în revistă a principalelor realizări edilitare din perioada manadatuilui, pe baza informațiilor existente la Arhivele Naționale, Biblioteca „V.A.Urechia”Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați.

Download