ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ROMÂNIA (1948-1989)

AUTHOR: Pompiliu-Nicolae CONSTANTIN, Valentin MAIER

THE SYSTEM OF HIGHER STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, IN ROMANIA (1948-1989)

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 345-368

Abstract

The Communist regime tried to impose a total control over the Romanian society in the period between 1948 and 1989. Both higher education studies and sport activities were considered main instruments for the construction of the new man. Instrumentalization of sports heroes had been already a practice in Communist Russia and therefore Romania took it as a model. Physical education and sport came under a lot of scrutiny of the political regime, which sought to expand the number of specialists in this field. This article provides an overview of how was set in motion the mechanism of higher education in physical activity field in Romania, starting from a base created in the interwar period in university centres from Bucharest and Cluj. On the grounds of good results for Romanian athletes in international competitions, there had been an increasing interest from foreign students for the Romanian physical education faculties. We are observing a legitimation of educational system with the results of athletes who are also students. The evolution of the sport higher education system was decided at the top of the politics, and the role of Ceauşescu family is argued in this article. Our paper examines how the admission was made in these institutions, how they were reorganized and the context of the development. It highlights aspects of the activity and role of the unique party and effects of the propaganda. The analysis brings in front a number of statistical data on students enrolled, the distribution of specialization, graduation rates, etc.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ROMÂNIA (1948-1989)

Rezumat

Regimul comunist a încercat să impună un control total asupra societății românești în perioada 1948-1989. Învățământul superior și sportul au fost considerate domenii importante pentru construcția omului nou. Instrumentalizarea eroilor sportivi era deja o practică în Rusia comunistă, iar România a preluat acest model. Educația fizică și sportul au intrat sub lupa regimului politic, care a încercat să extindă numărul specialiștilor în acest domeniu. Articolul de față oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care s-a pus în mișcare mecanismul învățământului superior de educație fizică, pornind de la o bază pusă în perioada interbelică în centrele universitare din București și Cluj. Odată cu rezultatele bune ale sportivilor României în competițiile internaționale se observă o creștere a interesului manifestat de studenții străini pentru facultățile de educație fizică românești. Asistăm la o legitimare a învățământului de educație fizică prin rezultatele obținute de sportivii care sunt în același timp studenți. Destinul sistemul de învățământ superior de educație fizică este decis la cel mai înalt nivel, iar rolul familiei Ceaușescu este argumentat în acest articol. Lucrarea de față analizează modul în care se făcea admiterea în aceste instituții, felul în care ele au fost reorganizate și perspectivele pe care le-a creat în aproape jumătate de secol. Sunt evidențiate aspecte ce țin de activitatea partidului unic și rolul propagandei. Analiza aduce în prim plan și o serie de date statistice cu privire la studenții înscriși, repartizarea pe specializări, rata de promovabilitate etc.

Download